Týchto 13 vecí majú spoločných rodičia úspešných detí

Týchto 13 vecí majú01.05.2020 |

Hoci recept na zvyšovanie úspešnosti detí neexistuje, výskumy ukazujú na niekoľko faktorov, ktoré úspech predpovedajú. Ktoré sú to?

Nie je prekvapením, že väčšina faktorov, ovplyvňujúcich úspech detí, závisí vo vysokej miere od toho, ako sa rodičia postavia k výchove.  Toto je to, čo majú spoločné:

Vedú deti k domácim prácam

Ak sú deti oslobodené od domácich prác, nenaučia sa, že každý musí prispievať svojou trochou k zlepšeniu celku. Deti, ktoré sú zvyknuté na povinnosti v domácnosti, dokážu v dospelosti lepšie spolupracovať s kolegami, sú empatickejšie a zároveň zvládnu pracovať aj samostatne.  

Rozvíjajú u detí sociálne zručnosti

Výskumníci z Pennsylvánskej štátnej univerzity a univerzity Duke sledovali viac ako 7000 ľudí od 5 do 25 rokov veku a našli významnú súvislosť medzi sociálnymi zručnosťami v útlom veku a úspechom dosiahnutým o dve desaťročia neskôr.

Štúdia ukázala, že deti so sociálnymi zručnosťami dokázali spolupracovať s rovesníkmi omnoho lepšie ako deti so slabšími sociálnymi zručnosťami. Bola u nich omnoho vyššia pravdepodobnosť, že získajú vysokoškolské vzdelanie a dobré zamestnanie.  Tí, ktorí mali od detstva obmedzené sociálne zručnosti, sa naopak stali v dospelosti s väčšou pravdepodobnosťou alkoholikmi, drogovo závislými, mali vyššiu šancu na kriminál a život bez domova.

„Táto štúdia ukazuje, že pomáhať deťom rozvíjať sociálne a emocionálne zručnosti je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžeme urobiť, aby sme ich pripravili na zdravú budúcnosť," povedala Kristin Schubert, programová riaditeľka Nadácie Robert Wood Johnson, ktorá štúdiu financovala.  

Majú vysoké očakávania

Očakávania rodičov na deti majú obrovský vplyv na to, čo v dospelosti dosiahnu. „Rodičia, ktorí videli v budúcnosti svojho dieťaťa vysokú školu, podľa našich sledovaní viedli dieťa týmto smerom bez ohľadu na príjmy rodiny či iné okolnosti,“ uvádza sa vo výsledkoch štúdie kalifornskej univerzity.

To, že rodičia stoja za svojimi očakávania, psychologicky voláme Pygmalionov efekt. Toto pomenovanie vychádza z gréckej mytológie – z príbehu Ovidia o Pagmalionovi, ktorý stvoril nádhernú ženskú sochu a tá silou lásky a božským pričinením ožila a získala Pygmalionom vysnívané vlastnosti. Tak nejako je to aj s rodičovskými očakávaniami – tomu, čo od dieťaťa očakávame, dokážeme prirodzene podriadiť veľa z nášho života a ich úspech bude naplnením našich očakávaní.

Často sú ako rodina spolu

Deti z konfliktných rodín, či už rodičia žijú spolu alebo sú rozvedení, majú tendenciu byť menej úspešné ako deti z rodín, v ktorých vzťahy fungujú. Rozhodujúce teda nie je to, či sú rodičia rozvedení, ale to, či dokážu spolu normálne komunikovať. Autori jednej zo štúdií, ktorú uskutočnili na Illinoiskej univerzite dokonca zistili, že deti z nekonfliktných rodín s jedným rodičom dosahujú lepšie výsledky a sú úspešnejšie ako deti z konfliktných rodín s dvomi rodičmi.

Majú vyššie vzdelanie

Štúdia z roku 2014, vedená psychologičkou Sandrou Tangovou z univerzity v Michigane zistila, že deti matiek, ktoré skončili strednú alebo vysokú školu, s väčšou pravdepodobnosťou budú tiež študovať. Deti, ktoré sa narodili teenagerom (18-ročným a mladším), majú nižšiu pravdepodobnosť ukončenia strednej školy alebo štúdia na vysokej.

Učia deti matematiku čo najskôr

Metanalýza takmer 40-tisíc školákov potvrdila, že rozvoj matematických zručností v ranom detstve sa môže zmeniť na obrovskú výhodu. Matematické majstrovstvo v detstve predpovedá budúci úspech nielen v matematike, ale aj v čítaní a ďalších predmetoch. Ak si nájdete čas, počítajte s deťmi – rožky, kvety, ľudí, autá ...

Rozvíjajú vzťah s deťmi

Deti, ktoré v prvých troch rokoch života dostávajú dosť citov a starostlivosti, sú lepšie nielen v akademických testoch, ale majú aj zdravšie vzťahy. Ako sa uvádza na PsyBlogu, rodičia, ktorí sú citlivými opatrovateľmi, „reagujú na signály svojich detí rýchlo a primerane" a "poskytujú deťom bezpečnú základňu" na preskúmanie sveta. To naznačuje, že investície do vzťahov v ranom detstve majú za následok dlhodobé výnosy.

Nestresujú

Podľa nedávneho prieskumu počet hodín, ktoré mamy strávia s deťmi vo veku od 3 do 11 rokov, má na predpovedanie ich správania, blaha alebo úspechu len malý vplyv. Navyše, "intenzívne rodičovstvo" alebo tzv. „helikoptérové rodičovstvo“ sa môže minúť účinku. Vystresovaní rodičia, najmä matky, sa snažia urobiť si čas na deti, no v skutočnosti majú v hlave úplne iné myšlienky a namiesto príjemne strávených chvíľ deti len stresujú.

Výskumy ukazujú, že ak je človek šťastný, jeho jas „nakazí“ aj ostatných okolo. A rovnako, ak je smutný alebo vystresovaný, „nakazí“ to aj ostatných. Takže, ak je rodič vyčerpaný alebo frustrovaný, tento emocionálny stav prenáša aj na deti. Preto je lepšie tráviť s nimi menej času, no naozaj kvalitného, ako veľa času plného nervozity. Deti sa občas potrebujú aj nudiť, nemusia mať stále pripravený program.

Oceňujú úsilie, aby zabránili zlyhaniu

Počas desaťročného výskumu psychologička Stanfordskej univerzity Carol Dwecková zistila, že deti (aj dospelí) premýšľajú o úspechu jedným z dvoch spôsobov.

"Pevná myšlienka" predpokladá, že naša povaha, inteligencia a tvorivé schopnosti sú statické dary, ktoré nemôžeme zmeniť a úspech je potvrdením tejto prirodzenej inteligencie. Takýto ľudia sa snažia o úspech a za každú cenu sa vyhýbajú zlyhaniu, lebo to je spôsob, ako si udržať pocit  inteligencie alebo zručnosti.

"Rastúce zmýšľanie“ vsádza na výzvu a neúspech nevidí ako dôkaz malej inteligencie, ale naopak, ako  odrazový mostík pre rast a zdokonaľovanie existujúcich schopností.

Rodičia úspešných detí podporujú „rastúce zmýšľanie“, vďaka ktorému sa nepoddajú neúspechu.

 
 

Trvajú na dodržiavaní zásad

V dospelosti sú podľa viacerých štúdií najúspešnejšie tie deti, ktoré vyrastali v rodine s pevne stanovenými zásadami a prirodzenou rodičovskou autoritou, ktorá ich ale „neškrtila“.

Dávajú deťom predvídateľné mená

Veľa výskumov ukazuje, že krstné meno môže ovplyvniť celoživotný úspech. Zistili, že ľudia s jednoduchými, resp. obyčajnými menami, ktoré sa ľahko vyslovujú, ľahšie získavajú kariérny úspech.

Chápu dôležitosť dobrých výživových a stravovacích návykov

Úspešní ľudia si uvedomujú, že dobré stravovacie návyky ovplyvňujú výkonnosť počas celého dňa. Vývoj správnych stravovacích návykov u detí vyžaduje účasť rodičov. Aby deťom pomohli rozvíjať pocit prijatia vlastného  tela a pozitívny obraz o sebe samých, musia modelovať dobré postoje k svojim vlastným telám, vlastným zdravým stravovacím návykom a pozitívnemu prístupu k jedlu. 

 

Fotogaléria


Foto: thinkstock.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia