Mentálne silní rodičia robia týchto 13 vecí

Mentálne silní rodičia robia24.10.2017 |

Vychovať psychicky silné deti, ktoré dokážu riešiť problémy, si vyžaduje od rodičov, aby sa vzdali nezdravých, ale obľúbených rodičovských praktík.

Pomáhať deťom pri budovaní psychickej odolnosti nie je ľahké, vyžaduje si to mentálne silných rodičov. Vidieť, ako sa mi nedarí, učiť ich čeliť strachu a niesť zodpovednosť za vlastné chyby, je naozaj ťažké. Sú to však skúsenosti, ktoré deti potrebujú na rozvinutie svojho najväčšieho potenciálu. Rodičia, ktorí sú pripravení dať deťom kvalitné základy ich budúceho šťastného a úspešného života, sa vyhýbajú týmto 13 veciam:

1. Neschvaľujú mentalitu obete

Vylúčenie z futbalového mužstva či neúspech v škole neznamená, že dieťa je obeť. Odmietnutie, neúspech a nespravodlivosť sú súčasťou života. Namiesto toho, aby dieťa ľutovali alebo mu dovolili ľutovať sa, mentálne silní rodičia ho povzbudzujú k tomu, aby prehry pretransformovalo na silu. Pomáhajú mu hľadať spôsoby a vymyslieť stratégiu, ako sa posunúť dopredu.

2. Stoja za svojim rozhodnutiami, aj keď majú pocit viny

Pocit viny môže viesť k dlhému zoznamu nezdravých rodičovských stratégií – napríklad, že dovolia alebo kúpia dieťaťu niečo, čo mu predtým zakázali, prípadne ho na dovolenkách až príliš rozmaznávajú. Mentálne silní rodičia vedia, že aj keď je pocit viny nepríjemný, dá sa to zvládnuť. Odmietajú nechať sa ním ovplyvniť, lebo bráni múdrym rozhodnutiam.

3. Z dieťaťa nerobia stred vesmíru

Je lákavé podriadiť svoj život dieťaťu a obskakovať ho. Je to predsa naša budúcnosť. Ale z detí, ktoré si myslia, že sú centrom vesmíru, vyrastajú nezodpovední ľudia presvedčení o tom, že sú nadľuďmi a všetko si môžu dovoliť. Mentálne silní rodičia svoje deti učia, aby sa sústredili na to, čo ony ponúknu svetu, a nie opačne.

4. Nedovolia, aby ich rozhodnutia ovplyvňoval strach

Snahou chrániť dieťa za každú cenu bránia rodičia jeho rozvoju. Mentálne silní rodičia sa snažia byť skôr vodcami ako ochrancami. Umožnia deťom ísť do sveta a žiť svoj vlastný život, aj keď sa im táto predstava zdá strašidelná.

5. Nedovolia dieťaťu prevziať moc

Deti, ktoré diktujú, čo rodina bude jesť na večeru alebo ako strávia jej členovia víkend, majú až priveľa moci. Urobiť z detí rovnocenných partnerov alebo dokonca šéfov nie je pre ich zdravý vývoj dobré. Mentálne silní rodičia umožnia deťom robiť vlastné rozhodnutia pri zachovaní jasnej hierarchie.

6. Neočakávajú dokonalosť

Vysoké očakávania sú zdravé, ak sú však až príliš vysoké, nefunguje to. Mentálne silní rodičia si uvedomujú, že ich deti nebudú vyniknúť vo všetkom, čo robia. Namiesto toho, aby ich nútili byť lepšími než sú rovesníci, pomáhajú im stať sa lepšou verziou samých seba.

7. Nedovolia deťom vyhýbať sa zodpovednosti

Mentálne silný rodič nikdy nepovie: „Nechcem deti zaťažovať prácou. Deti by mali byť jednoducho deťmi.“ Naopak, očakávajú, že deti sa budú zapájať do diania a získavať nové zručnosti, vďaka ktorým z nich vyrastú zodpovední ľudia. Učia deti prevziať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a činy. Poverujú ich úlohami primeranými ich veku.

8. Nechránia deti pred bolesťou

Je ťažké vidieť ako dieťa trpí, cíti sa ublížené alebo má strach. Musí si však zvyknúť aj na takéto pocity. Skúsenosť z prvej ruky je nenahraditeľná. Mentálne silní rodičia poskytujú svojim deťom podporu a pomoc, ktorú potrebujú pri vyrovnávaní sa s bolesťou. Vďaka tomu získajú dôveru vo vlastné schopnosti riešiť aj neľahké životné situácie.

9. Necítia zodpovednosť za emócie dieťaťa

Rodičia sa neraz snažia rozveseliť dieťa, ktoré je smutné, upokojiť dieťa, ktoré je nahnevané... V skutočnosti však regulácia emócií bráni deťom získať sociálne a emocionálne zručnosti. Mentálne silní rodičia svoje deti učia niesť zodpovednosť za svoje emócie.

10. Nebránia dieťaťu robiť chyby

Či už sa dieťaťu nepodarilo správne vyriešiť niekoľko otázok z domácej úlohy z matematiky alebo si zabudlo pobaliť do tašky nejaké pomôcky, práve tieto chyby môžu byť tým najväčším učiteľom v živote. Mentálne silní rodičia nechajú deti robiť chyby, aby im umožnili čeliť prirodzeným dôsledkom ich činov.

11. Nezamieňajú disciplínu za trest

Trest je to, keď deti trpia za chyby. Disciplína je o tom, ako ich naučiť urobiť to v budúcnosti lepšie. Aj keď mentálne silní rodičia dajú deťom pocítiť dôsledky ich konania, hlavným cieľom je učiť ich rozvíjať sebadisciplínu, ktorá im pomôže pri lepších rozhodnutiach v živote.

12. Nepoužívajú skratky, aby zabránili nepríjemnostiam

Keď dieťa plače alebo sa jeduje, určite je jednoduchšie urobiť prácu zaňho alebo dať mu to, čo chce, len aby sa upokojilo. Tieto skratky však budujú u detí nezdravé návyky. Mentálne silní rodičia odolajú aj v nepríjemných situáciách a vyhnú sa lákavým skratkám.

13. Nezabúdajú na svoje hodnoty

V dnešnom svete sa ľahko necháme uniesť vírom každodennej rutiny a v kombinácii s tlakom sociálnych sietí v snahe vyzerať ako „rodič roka“ mnohí ľudia zabúdajú, čo je vlastne v živote dôležité. Mentálne silní rodičia poznajú vlastné hodnoty a ich rodina je založená na ich princípoch. 

Prečítajte si tiež:

Stačí málo a vaše dieťa bude samostatnejšie ako si myslíte

Výchovná na zadok? takéto vážne dôsledky môže mať

Fotogaléria


Foto: thinstock.com
Zdroj: Forbes.com, az

Ďalšie články

Diskusia