Neexistujú zlé deti, iba zlé správanie a to je rozdiel!

Rodičovské chyby10.02.2016 |

Ak neuznávate tresty, ale nie je vám po vôli ani benevolentná výchova, potom by ste mali vyskúšať dnes veľmi populárnu pozitívnu výchovu. O čom je?

Zástancovia pozitívnej výchovy tvrdia, že prispieva k posilneniu väzieb medzi rodičmi a deťmi, zvyšuje dôveru, odstraňuje napätie a učí dieťa reagovať bez kriku a násilia. Štúdie ukazujú, že pozitívne myslenie prispieva k nižšiemu výskytu depresií u detí, optimistické deti dosahujú ľahšie úspechy v škole a zdravie im slúži lepšie. Pozitívna výchova neznamená anarchiu, ale spoluprácu a jasne vymedzené hranice, na ktorých by dospelí mali trvať. Ponúkame vám štyri prístupy pozitívnej výchovy, ktoré môžete uplatňovať pri svojej rodičovskej stratégii:  

Presmerovanie

Tí najmenší dokážu udržať pozornosť iba krátko, takže nie je problém nasmerovať ich na inú činnosť, keď sa vám tá súčasná nepozdáva. Ak sa batoľa hrá s objektom, ktorý by mohol byť nebezpečný, ukážte mu inú hračku, ktorá upúta jeho pozornosť. Keď to nepomôže, zoberte ho do druhej izby alebo choďte von, aby ste odpútali jeho pozornosť. Nikdy mu netrhajte veci z ruky násilím.

Pri starších deťoch uprednostnite formuláciu, čo môžu, a nie čo nemôžu robiť. Takže, namiesto vety: „Nemôžeš pozerať televízor“, povedzte, že sa môže ísť hrať s legom, s puzzlami alebo von s kamarátmi. Kladné vyjadrovanie môže obmedziť množstvo protiargumentov a vzdorovité správanie. Iste, ak ste doteraz komunikovali spôsobom, čo všetko dieťa nemôže, istý čas potrvá, než si zvykne na to, že budete ponúkať iné možnosti. Nevzdajte kladnú argumentáciu príliš rýchlo.


Výprask nemá žiadny pozitívny efekt, ničí detskú dušu


Pozitívne povzbudenie

Chváľte dobré správanie dieťaťa. Ak požičia kamarátovi alebo súrodencovi hračku, povedzte mu, aké je štedré. Keď sa správa k niekomu pekne, zdôraznite jeho láskavosť. To upriamuje pozornosť dieťaťa na to, čo robí správne, a nie na to, čo robí nesprávne. Vďaka pozitívnemu povzbudzovaniu sa u dieťaťa posilňuje táto kladná stránka. Keď poruší pravidlá, nenadávajte mu a neriešte to dlho, radšej sa porozprávajte o tom, ako to má urobiť v budúcnosti.

 

Nepoužívajte „time-out“

Táto technika je pri výchove veľmi rozšírená, no podľa mnohých odborníkov vôbec nefunguje. Tým, že deti „time-out“ vnímajú ako trest, nepatrí k nástrojom, ktoré ich učia spolupracovať a regulovať emócie. Namiesto toho, aby ste dieťa poslali upokojiť sa do izby alebo do kúta, sadnite si s ním a prečítajte si spolu niečo z knihy alebo vymyslite inú spoločnú aktivitu, až kým sa neupokojí a nie je pripravené ospravedlniť sa za nevhodné správanie. „Time-out“ je pri pozitívnom prístupe k výchove nahradený „time-in“, teda spoločne stráveným časom.


Desať zásad, ktorých by sme sa mali držať pri výchove


Používajte jednoslovné pripomienky

Skúste namiesto rozkazov typu: „Obleč sa!“ či „Požičaj hračku!“, ktorými dieťa k niečomu nútite, používať jednoduché a neformálne pripomienky: „Prechádzka.“ alebo „Láskavosť.“ Pri týchto jemných pripomienkach nezačne byť dieťa automaticky v defenzíve.

A niekedy je potrebné nechať dieťa „bitku“ vyhrať. I keď to môže byť považované za nedisciplinovanosť, potvrdzuje to len starú múdrosť, že „múdrejší ustúpi.“ Večným upozorňovaním a dohováraním vyčerpávate nielen seba, ale aj dieťa. Preto, ak vznikne menší, vo všeobecnosti nie významný konflikt, prižmúrte oko a doprajte dieťaťu pocit víťazstva. Samozrejme, môže sa to stať iba občas a treba veľmi uvážlivo porozmýšľať, či je to v danej situácii vhodné. Ak sa vám to podarí, môžete dosiahnuť vo svojej domácnosti uvoľnenejšiu atmosféru. Koniec koncov, hlavným princípom pozitívne disciplíny je, že neexistujú zlé deti, len zlé správanie.


Foto: thinkstock.com
Zdroj: az

Ďalšie články

Diskusia