Ako zdravotné poisťovne uhrádzajú výkony asistovanej reprodukcie?

Ako zdravotné poisťovne uhrádzajú14.03.2020 |

Liečba ochorení súvisiacich s neplodnosťou je po splnení podmienok hradená z verejného zdravotného poistenia mužom i ženám.

Zdravotné poisťovne poukázali na to, že liečba neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie (IVF) nie je lacná a sú s ňou v súčasnosti spojené dodatočné náklady na výkony, ktoré, naopak, z verejného zdravotného poistenia uhrádzané nie sú. Tieto náklady sa môžu počas liečby vyšplhať do výšky 2000 eur.

Podľa vládneho nariadenia zdravotné poisťovne uhrádzajú najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie ženám vo veku maximálne 39 rokov a 364 dní. Dôvodov úhrady je niekoľko, medzi nimi sú napríklad chýbajúce vajíčkovody alebo ich nezvratné poškodenie diagnostikované laparoskopicky alebo laparotomicky okrem prípadov, ktoré vznikli ako následok predchádzajúcej sterilizácie alebo umelého prerušenia tehotenstva. Ďalej dôvodom môžu byť dislokované tkanivo maternice, nezvratné poškodenie vaječníkov, potvrdené biochemicky, laparoskopicky alebo laparotomicky, a to tiež za podmienky, ak toto poškodenie nie je následkom umelého prerušenia tehotenstva. Rovnako môže byť dôvodom tzv. idiopatická sterilita, ktorá je neúspešne liečená jeden rok v špecializovanom zdravotníckom zariadení.

Rovnako je akceptovaný mužský faktor sterility, napríklad chýbanie spermií v ejakuláte, znížená pohyblivosť spermií, ejakulačné dysfunkcie a ochorenia súvisiace s chemoterapiou alebo s poúrazovými stavmi, ktoré sú overené andrológom. Imunologické príčiny sterility musia byť laboratórne overené. Taktiež je prihliadané na riziko dedičného ochorenia, v dôsledku ktorého nemôžu mať manželia zdravé potomstvo. Endokrinné príčiny sterility musia byť overené endokrinológom.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) neudeľuje vopred súhlas s úhradou IVF z verejného zdravotného poistenia. "To znamená, že poistenka nemusí žiadať VšZP o schválenie výkonu asistovanej reprodukcie, zdravotná poisťovňa ho uhradí v súlade s platnou legislatívou," uviedla pre TASR hovorkyňa štátnej zdravotnej poisťovne Slávka Gáborová. Doplnila, že od augusta 2017 sa vopred nevyžaduje ani súhlas VšZP pri liekoch, ktoré sú súčasťou liečby IVF.

Pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) musí byť výkon IVF schválený zdravotnou poisťovňou vopred, to znamená ešte pred začiatkom cyklu a začatím podávania liekov súvisiacich s IVF. Súhlas vopred sa vzťahuje aj na úhradu liekov súvisiacich s cyklom IVF, ktoré poistenka uhradila v členskom štáte EÚ. VšZP považuje legislatívnu úpravu týkajúcu sa úhrady asistovanej reprodukcie z verejného zdravotného poistenia za dostatočnú.

PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský uviedol, že neposkytujú príspevky na predimplantačnú genetickú diagnostiku ani mikromanipulačnú metódu Intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI). "Hradíme len výkony, ktoré sú zaradené do platného zoznamu výkonov, teda vyšetrenie spermií, prípadne aj hodnotenie a zistenie ich počtu, fyzikálno-morfologické vyšetrenia spermy, diferenciácia pohyblivosti, stanovenie počtu spermií, skúšku vitality, morfologické diferencovanie po náterovom farbení, antispermatozoidálne protilátky či dôkaz aglutinačných protilátok proti spermiám," komentoval pre TASR.

Union zdravotná poisťovňa okrem bežne hradených výkonov z verejného zdravotného poistenia prispeje svojim poistencom navyše na konkrétne výkony súvisiace s liečbou neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie sumou do výšky 900 eur. Príspevky sa budú poskytovať na predimplantačnú genetickú diagnostiku, mikromanipulačnú metódu ICSI aj na komplexné vyšetrenie spermiogramu. "V prípade, že otehotnieť prirodzenou cestou nie je možné, zabezpečíme manažment liečby neplodnosti odborníkmi v špecializovaných centrách a sa umožní výber metódy oplodnenia podľa potreby jednotlivých párov, čo prinesie nižšie riziko nutnosti viacpočetných cyklov," uviedla koordinátorka nového programu pre asistovanú reprodukciu Miroslava Jurčáková. Doplnila, že v rámci programu Union Family spolupracuje Union zdravotná poisťovňa so zmluvnými centrami asistovanej reprodukcie v rôznych regiónoch Slovenska.


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: TASR

Ďalšie články

Diskusia