Hlavná školská inšpektorka radí: Ako vybrať základnú školu pre dieťa? Zamerajte sa na toto

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com
2023-04-17 16:52:00 |

Rodičia budúcich prváčikov v týchto dňoch pravdepodobne premýšľajú o voľbe vhodnej základnej školy pre svoje detičky. Ide o naozaj dôležité rozhodnutie, ktoré treba dobre zvážiť a nepodceniť to. (Aktualizované 18.4 o 11:12).

V súčasnosti je k dispozícii oveľa viac možností ako kedysi a mnohé školy bojujú aj s nedostatkom žiakov. ,,Za našich školských čias sa základné školy nevyberali. Faktom je, že ak rodič nebol spokojný, ak bolo jeho dieťa napríklad šikanované alebo športovalo a niekde bola športová ZDŠ, mohol ho preložiť inde, ale inak chodil do spádovej školy," hovorí Mária, ktorá má v súčasnosti dvoch dospelých synov. Ivana, ktorá má dvoch chlapcov vo veku 6 a jeden rok poznamenala, že pri výbere základnej školy kladie dôraz na mnoho záležitostí, ako je napríklad lokalita, vybavenie školy, jazykové vzdelávanie a podobne. 

„Zďaleka to nie je len o  kúpe peknej školskej tašky a pomôcok. Je to rozhodnutie, ktoré ovplyvní chod celej rodiny, v ideálnom prípade na deväť rokov. Vaše deti tu budú tráviť väčšinu svojho času a vytvoria si priateľstvá na celý život. Preto je ideálne do výberu školy zapojiť aj samotné dieťa,“ hovorí hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská. „Ak vám vedenie školy neumožní pozrieť si, ako prebieha vyučovanie či prezrieť si priestory školy a porozprávať sa s budúcimi pani učiteľkami či pánmi učiteľmi prváčikov, je to varovný signál,“ upozorňuje.

Zároveň podotýka, že rodičia budúcich prvákov by sa mali poinformovať tiež o fungovaní školského vzdelávacieho programu, pretože sa v ňom nachádzajú dôležité informácie ohľadom vzdelávania detí. Teda konkrétne dané ciele a poslanie týkajúce sa učenia. Ďalej sú v ňom zahrnuté osnovy a plány, podľa ktorých sa deti budú učiť a taktiež i samotné zameranie danej školy.

„Pre školu je jeho vydanie povinné, vyjadruje sa k nemu pedagogická rada, rada školy a aj zriaďovateľ, dozviete sa v ňom všetko zásadné, čo potrebujete vedieť napríklad aj o hodnotení žiakov,“ pripomína. Inšpektorka odporúča, aby sa rodičia informovali o mimoškolských aktivitách, či sa v priestoroch danej školy nachádzajú tiež napríklad aj detašované pracoviská základnej umeleckej školy (ZUŠ), prípadne iné pracoviská, kde by detičky mohli užitočne aktívne tráviť voľný čas. Napríklad prezistiť, či má škola k dispozícii centrá voľného času (CVČ), prípadne jazykovej školy (JŠ).

Štofková Dianovská v tejto súvislosti poznamenala, že ak sa v školských priestoroch takéto pracoviská nenachádzajú, tak rodič musí brať do úvahy to, že dieťa bude za svojimi mimoškolskými aktivitami v podobe krúžkov dochádzať. Môže ísť o väčšiu vzdialenosť, možno aj na druhý koniec mesta, prípadne v niektorých prípadoch až mimo danej obce.

 

Hlavná školská inšpektorka odporúča týchto 8 hlavných bodov pri  výbere základnej školy 

 

  1. Miesto školy od miesta bydliska – Práve to, či sa škola nachádza blízko alebo ďalej patrí k jedným z najpodstatnejším záležitostiam, keď prichádza k rozhodovaniu sa, kam dieťa nastúpi. Pre malé detské ratolesti je podstatné vytvárať si kamarátstva nielen v škole, ale aj po škole. Neskôr, keď bude dieťa staršie, bude pre rodiča pravdepodobne jednoduchšie púšťať ho aj samé do školy bez doprovodu, čo môže napomôcť dieťaťu učiť sa rozvíjať zodpovednosť, samostatnosť a získať dôveru vo svoje schopnosti. 

  2. Vyučujúci/a pedagóg/ička – Spomínaná školská inšpektorka dodáva, že nie je vôbec na škodu, aby sa rodičia popýtali na to, ktoré pani učiteľky alebo páni učitelia budú ďalší rok učiť prvákov. Je vhodné sa popýtať na možnosť toho, že sa rodič príde pozrieťako vyučovacie hodiny v danej škole prebiehajú. Či sa im bude pozdávať, ako k deťom pristupujú, komunikujú s nimi a podobne.

  3. Prvý dojem – Určite je vhodné popremýšľať aj o prvotnom pocite, ktorý ste po informovaní o škole získali. Pouvažujte nad odpoveďami čo je pre vás a vaše dieťa prijateľné. Ako vyzerá daná škola, aké dieťa v nej môže zažiť aktivity, či sa škola nachádza v blízkosti tichého miesta alebo naopak a podobne.

  4.  Zariadenie a možnosti školy – Na prvý pohľad sa môže zdať, že škola má veľmi dobré technické zariadenie, avšak neskôr môžete zistiť, že rôzne efektívne pomôcky, ako napríklad interaktívne tabule sa pri učení nevyužívajú.

  5.  Školský vzdelávací program  – V súčasnej modernej spoločnosti máme vďaka možnosti internetového pripojenia k dispozícii možnosť nájsť rôzne informácie. Napríklad na webovom sídle danej školy sa mnohokrát nachádzajú aj základné dokumenty, ktoré je možné si prehliadnuť a informovať sa o možnostiach danej školy.

  6. Zdary, čo sa podarilo a aké má škola ,,meno" – Možno ste sa dočítali zaujímavé informácie alebo ste sa dopočuli o triumfoch aké škola získala. Je však vhodné nenechať nič na náhodu a poinformovať sa z viacerých zdrojov. Napríklad prostredníctvom tzv. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá je k dispozícii každoročne pre prezretie a pre informovanie sa  (nielen) o aktivitách danej školy.

  7. Život ,,za dverami" školy – Pouvažujte, či dieťa radšej voziť do školy, ktorá je od vášho domova vzdialenejšia, alebo sa poobzeráte po takej, kde sú v okolí k dispozícii aj iné možnosti, kde sa dieťa môže vzdelávať a učiť sa aj mimo školy, napríklad ZUŠ, CVČ, JŠ.

  8. Školský klub detí – Podľa spomínanej inštruktorky je vhodné oboznámiť sa, odkedy dokedy bude môcť vaša malá detská ratolesť chodiť do spomínaného klubu, prípadne koľko financií vás to bude stáť. Táto možnosť môže byť efektívna aj pre rodičov, keďže pracovné povinnosti sú mnohokrát neodkladné.

Fotogaléria


Autor: © Zoznam/zk

Ďalšie články

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia