Nemáte šťastie vo vzťahoch? Môže za to vaše detstvo, takto to napravíte

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com
2023-03-31 14:00:00 |

Neviete prísť na to, prečo si neviete vytvoriť láskyplné zdravé a netoxické vzťahy v partnerskom živote či v kolektíve? Možno za to môžu vaši rodičia. Takto zistíte, aký typ vzťahovej väzby máte.

Nadväzovať vzťahy s inými sa učíme už odmalička. Ak sa v detstve dieťa necíti bezpečne, môže ho to poznačiť na celý život. Problémy v láske, kolektíve a v medziľudských vzťahoch tak niekedy nemusia byť záležitosťou povahy alebo charakterových čŕt človeka, ale toho, čo sa  v detstve o vzťahoch naučil.

„Podľa teórie vzťahovej väzby (attachment theory) si deti vytvárajú rôzne typy pripútania k ich primárnemu opatrovateľovi, zväčša matke. Tieto vzorce vzťahovania sa si prenášajú do dospelosti. K detskému veku poznáme 2 základné typy vzťahovej väzby – bezpečná a neistá, pričom neistý typ sa delí na 3 štýly – úzkostná ambivalentná, úzkostná vyhýbavá a dezorganizovaná. Spolu teda máme 4 štýly, spolu s bezpečným," vysvetľuje psychologička Ivana Čergeťová, ktorá tiež pôsobí ako vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a NLP koučka.

 

Bezpečná vzťahová väzba - Mama, oci, dôverujem vám...

Spomínaná psychologička dodala, že bezpečný typ vzťahovej väzby sa prejavuje u deti tým, že dokážu blízkym ľuďom a svojim rodičom úplne dôverovať. Nemajú skoro žiadne pochybnosti a vedia sa na nich spoľahnúť. Neobávajú sa sami objavovať nové možnosti, skúmať, pretože si uvedomujú, že v prípade, že budú potrebovať pomoc, tak sa môžu na rodinu a priateľov obrátiť.

Vedia, že im pomôžu, a preto detičky prejavujú svoju odvážnu stránku osobnosti už odmalička. Podľa psychologičky je práve táto vzťahová väzba najvhodnejšia pre zdravú a vyrovnanú osobnosť.

 

Úzkostná vzťahová väzba - Mami, oci neodchádzajte...

Deti, ktoré sa prejavujú úzkostlivým štýlom pripútania sú neustále znepokojené a pociťujú, že sa často musia nachádzať v blízkosti ich rodičov. Znamená to, že potrebujú cítiť, že ich rodičia sú tu vždy pre nich, nech sa deje čokoľvek a že ich nenechajú riešiť problémy úplne bez pomoci. Môže to dôjsť do štádia, že títo ľudia v dospelosti môžu byť príliš citliví a budú sa strachovať o to, že ich rodičia opustia.

Rovnako sa tento typ väzby následne môže objavovať aj v partnerských vzťahoch kedy často budú pociťovať obavy, žeby ich partner mohol opustiť. Rovnako, ako to majú zakorenené v myšlienkach o svojich rodičoch napriek tomu, že sa to nikdy reálne nemusí stať.

 

Vyhýbavá vzťahová väzba: Mami, oci, neverím vám...

Deti s odmietavým štýlom pripútania pociťujú, že od rodičov mnohokrát nedostávajú dostatočnú pozornosť a neveria im, že robia všetko pre ich spokojnosť, aby sa mali v živote dobre. Riešia to tým, že nechcú s nimi komunikovať a nechávajú si mnoho vecí, ktoré ich trápia len a len pre seba, poznamenala spomínaná psychologička a dodala nasledovné: „Títo jedinci môžu mať v dospelosti tendenciu byť vzdialení a odmietajúci v blízkych vzťahoch."

 

Dezorganizovaná vzťahová väzba: Mami, oci, ja neviem, či vám môžem veriť...

Deti s dezorganizovaným štýlom pripútania sú často zmätené a neisté v svojom vzťahu k rodičom. Môžu sa striedať medzi prejavmi lásky a odmietaním, keď sú v blízkosti svojich starostlivcov. Títo jedinci môžu mať v dospelosti tendenciu mať nestále a zmätené vzťahy.

„Vzťahová väzba, ktorú si jedinec vytvoril v detstve so svojimi primárnymi opatrovateľmi, môže mať vplyv na jeho následné vzťahy v dospelosti. Tu sú niektoré tipy, ako sa to môže prejaviť. Vytváranie podobných vzťahov, strach z blízkosti alebo opustenia, vyhýbavé vzťahy, nestabilné vzťahy," dodáva Čergeťová. Zároveň spomína, že je vhodné venovať čas rozpoznaniu svojej vzťahovej väzby a jej "náprave", pretože to môže ovplyvňovať to, aké máme vzťahy s inými ľuďmi. „Akonáhle si to uvedomí, môže to pomôcť pochopiť, prečo sa v jeho vzťahoch chová tak, ako sa chová, a pomôcť mu pri budovaní zdravých a pozitívnych vzťahov," dodáva.

 

Ľudia často kopírujú vzťahy, aké mali s rodičmi v detstve

Spomínaná psychologička vysvetlila, že v prípade, ak má niekto bezpečný typ vzťahovej väzby,  pravdepodobne si bude vytvárať skôr pevné, dôveryhodné a stabilné netoxické vzťahy. V prípade  úzkostlivého typu vzťahovej väzby, majú ľudia tendenciu si vytvárať závislé vzťahy a často na svojich partneroch veľmi lipnú a žiarlia. Takýto typ väzby u človeka vzbudzuje mnohokrát obavy z toho, žeby ich partner opustil, zabudol na nich a že oni už bez neho nedokážu fungovať.

Ak má človek vyhýbavý typ vzťahovej väzby, má často problém nadviazať blízky citový vzťah. Prejavuje sa to tak, že človek s vami trávi čas, ale nedokáže sa citovo naviazať na nikoho. Môže mať ťažkosti dôverovať iným. V prípade nestabilných vzťahoch, poznamenala Čergeťová nasledovné: „Ak niekto má dezorganizovanú väzbu, môže mať tendenciu mať nestabilné vzťahy, kde sa striedajú prejavy lásky a odmietnutia. Môže sa cítiť neistý v tom, ako svojho partnera miluje, a mať tendenciu byť extrémne citlivý na ich správanie." Preto je veľmi podstatné zakladať si na zdravých vzťahoch už odmalička a prebrať úlohu rodiča tak, aby z vášho dieťaťa vyrástol schopný jednotlivec. 

Fotogaléria

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/zk

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia