Syndróm chodiacej mŕtvoly: Hrozivá choroba ako z hororu!

Syndróm chodiacej mŕtvoly: Hrozivá09.07.2021 |

Má vaše dospievajúce dieťa zvláštne až desivé reči o smrti, vyhľadáva samotu, nechce jesť a nevidí zmysel života? Pozor! Môže ísť o veľmi nezvyčajný syndróm.

Obdobie dospievania je veľmi zložité a deti sa správajú inak ako predtým. Zvláštne reči o zmysle života a divné prejavy vo vás môžu dokonca  vzbudiť podozrenie z psychickej poruchy. Obvykle však ide iba o typické správanie v určitej etape života na ceste k dospelosti. Naozaj však existujú priam šialené psychické poruchy, z ktorých behá priam mráz po chrbteI Jednou z nich je tzv. Cotardov syndróm, nazývaný aj syndrómom kráčajúcich mŕtvol. U ľudí ním trpiacich sú prerušené všetky spojenia medzi vnemami a emóciami. Sú presvedčení, že im chýbajú časti tela, zomierajú alebo čoskoro zomrú, sú mŕtvi alebo neexistujú. Myslia si, že na celom svete nič neexistuje a nedáva zmysel. 

O akú bizarnú chorobu ide?

Človek s týmto syndrómom si nedokáže nahmatať pulz, má pocit, že srdce už dávno nebije. Zdá sa mu, že sa ruky samovoľne nesú a nemá ich veľmi pod kontrolou. Necíti hlad a spánok a ak sa vôbec niekedy podarí zaspať, nezíska energiu späť. Má pocit, že je jednoducho mŕtvy. Presnejšie: živý mŕtvy. 

Príznaky

Ľudia s týmto syndrómom sa často stávajú oveľa menej spoločenskí. Môžu prestať hovoriť, môžu počuť hlasy, ktoré im hovoria, že sú mŕtvi alebo zomierajú. Iní môžu odmietať jesť (pretože okrem iných dôvodov nevidia v tom zmysel, pretože sú „mŕtvi“). Niektorí si zasa môžu skúsiť ublížiť.

Príčiny

Nie je jasné, čo spôsobuje Cotardov syndróm. Vieme, že je to často príznakom hlbšieho zdravotného problému, ktorý ovplyvňuje mozog, ako napríklad:

-     encefalopatia (ochorenie, pri ktorom vírus alebo toxín ovplyvňuje činnosť vášho mozgu)

-     epilepsia

-     migréna

-     skleróza multiplex

-     parkinsonova choroba

-     mŕtvica

-     demencia

-     krvácanie, ku ktorému dôjde mimo mozgu z dôvodu vážneho poranenia mozgu

Cotardov syndróm sa môže vyskytnúť takmer v akomkoľvek veku. Na celom svete je zdokumentovaných asi 200 prípadov tohto ochorenia. Cotardov syndróm môže navyše spôsobiť bipolárnu poruchu u dospievajúcich a mladých dospelých.

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/kch

Ďalšie články

Diskusia