Ekologická domácnosť: Vedeli ste, že do bioodpadu patrí aj toto?

Ekologická domácnosť: Vedeli ste,07.06.2021 |

S výchovou detí treba začínať od narodenia. Práve v prvých rokoch života sa formuje ich osobnosť. V súčasnosti je viac ako dôležité učiť ich aj ohľaduplnosti k životnému prostrediu. Začnime s tým doma.

Ako sa hovorí, začať treba od seba. V súčasnosti už máme naozaj dosť možností na triedenie odpadu a tak by malo byť samozrejmosťou, že nehádžeme všetko do jedného koša. Našťastie, mnoho dnešných rodín sa snaží žiť čo najekologickejšie a bezodpadovo. I keď u nás je to ešte bez na dlhú trať, každý malý krok sa počíta. Keď deti vidia u rodičov, že odpad triedia, aj ony to raz budú robiť úplne prirodzene.Vedeli ste, že najväčšiu časť odpadu pochádzajúceho z domácností tvorí kuchynský bioodpad?

"Od roku 2021 sú mestá a obce okrem Bratislavy, Košíc a Prešova povinné ho zbierať. Vďaka tomu neskončí na skládke odpadov a nebude ďalej znečisťovať životné prostredie," povedala pre TASR lektorka environmentálnej výchovy Laura Martinková.

Pre domácnosti to znamená mať podľa jej slov nádobu, do ktorej sa bude kuchynský bioodpad zbierať a následne ho pravidelne vyprázdňovať do zbernej nádoby na to určenej. Bioodpad možno recyklovať v kompostárňách na kompost alebo v bioplynových staniciach na bioplyn a následne elektrinu.

Do kuchynského bioodpadu patria šupy z ovocia a zeleniny, zvyšky čaju, kávy, staré pečivo, škrupiny od vajíčok, zvyšky kvetov, zvyšky jedla, potraviny po záruke. Do kuchynského bioodpadu nepatria konáre, piliny, popol, jedlé oleje a tuky a ostatné zložky odpadu, ktoré vieme vytriediť.

"Ak vytiahneme kuchynský biologicky rozložiteľný odpad zo zmesového odpadu, priamo znižujeme množstvo zmesového odpadu končiaceho na skládke odpadov a zároveň zvyšujeme percento vytriedeného odpadu," zhrnula Martinková.

 

Fotogaléria

gettyimages.com
Zdroj: TASR

Ďalšie články

Diskusia