Klasická hudba pozitívne ovplyvňuje detský mozog

Klasická hudba pozitívne ovplyvňuje13.12.2020 |

Nemáte hudobný sluch a ste presvedčení, že rovnaké budú aj vaše deti? Omyl, veďte ich k hudbe a pomôžete im rozvíjať sa vo všetkých smeroch.

Chcete, aby to vášmu dieťaťu lepšie pálilo? Prihláste ho na spev alebo hru na nejakom hudobnom nástroji. Môže ho to ovplyvniť vo viacerých smeroch, než by sme si na prvý pohľad mysleli. Ak nebude cvičiť spievanie či hudobný nástroj pod vedením profesionála, púšťajte mu aspoň doma každý deň hudbu, najlepšia je klasika, odkazujú experti. Aké bonusy z hudba pre deti plynú?

1. Prináša pocit spolupatričnosti

Deti potrebujú priateľov. Byť súčasťou školskej kapely alebo spievať v školskom zbore im prináša celú škálu potenciálnych kamarátov. Pre dieťa je zábavné byť s priateľmi, ktorí majú radi to, čo ono. Majú spoločný cieľ vytvárajúci pocit spolupatričnosti. Deti pri hre na hudobný nástroj často musia spolupracovať, aby dosiahli čo najlepší výsledok. Keď je dobrý jeden, všetkým sa darí lepšie. To  rozvíja zmysel pre starostlivosť o druhých.

2. Prináša pocit šťastia

Všetci chceme, aby naše deti boli šťastné. Piesne sú odmalička spôsobom, ktorým ich upokojujeme pred spánkom alebo ich zabávame. Hudba napĺňa myseľ šťastnými myšlienkami. Keď deti počujú spev, učia sa spievať. Nie je dôležité, či máte hudobný sluch a spievate čisto alebo falošne. Lásku k hudbe môžete vybudovať v deťoch aj vtedy, ak vám to vôbec nejde. Experti prišli k zaujímavému zisteniu, že dvomi miestami, kde sa deti najskôr naučia spievať, sú domov a kostoly. Nebojte sa zobrať dieťa ani na klavírny či husľový koncert. Možno budete prekvapení tým, ako ich táto forma umenia zaujme.

3. Pomáha rozvíjať viaceré cenné zručnosti

Spev a hudba všeobecne u detí rozvíja počúvanie a kooperatívne zručnosti, koordináciu jazyka a pier, hrubú a jemnú motoriku (prostredníctvom kreatívneho pohybu a udržiavania rytmu), sebaovládanie, koncentračné schopnosti pamäť. Spievanie podporuje tiež predstavivosť, invenciu, kreatívne myslenie, komunikačné a tímové zručnosti a nezanedbateľným prínosom je to, že odpútava záujem dieťaťa od televíznych programov, počítačov či videohier.

Deti si pri speve obohacujú slovnú zásobu, lepšie čítajú, zdokonaľujú sa v matematike, spoločenských aj prírodných vedách. Spev je podľa odborníkov tiež vynikajúcim nástrojom na výučbu cudzích jazykov, čo aj využívajú jazykové školy. Hudba je výborným nástrojom aj na rozvoj detí s mentálnym postihnutím.

Štúdie ukazujú, že deti, ktoré sa venujú spevu alebo hre na akýkoľvek hudobný nástroj dosahujú lepšie výsledky vo všetkých predmetoch. Ideálne je viesť ich k tomuto druhu umenia ešte pred siedmym rokom života. Nie je až tak dôležité, aby sa dieťa venovalo hudbe pod vedením profesionála, ale mali by ste sa snažiť budovať v ňom lásku k nej. Deti, ktoré sa venujú hudbe, sa učia oceniť krásu, ako aj rozvíjať sústredenie a dôveru prostredníctvom hudby.

Púšťajte deťom hudbu denne aspoň na 20 minút

Deti, ktoré nechodia na spev ani nehrajú na žiadny hudobný nástroj, ale hudbu pravidelne počúvajú, sa učia jednoduchšie a efektívnejšie ako tie, u ktorých hudba v živote nehrá žiadnu rolu. Podľa vysokoškolskej pedagogičky Sharlene Habermeyer stačí, ak dieťaťu pustíte hudbu pravidelne na 20 až 30 minút denne a čoskoro by sa mali dostaviť výsledky v podobe zlepšenia výsledkov v škole. Ako najvhodnejšiu odporúča klasickú hudbu, ktorá má veľmi prísnu štruktúru. Rôzne aspekty klasického hudobného diela totiž aktivujú rôzne časti mozgu.

Na záver: To, že v súčasnosti tu máme rôzne opatrenia pre koronavírus a s mimoškolskou činnosťou to nie je práve ružové, neznamená, že nemôžete začať aspoň s počúvaním klasickej hudby doma. Možno práve toto je tá cesta, ako v dieťati vzbudiť o ňu záujem. Každú situáciu možno využiť vo svoj prospech, len treba chcieť...

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia