Nejde vášmu dieťaťu matematika? Môže byť za tým táto diagnóza!

Nejde vášmu dieťaťu matematika?18.11.2020 |

Dyskalkúlia je špecifická porucha učenia, ktorá sa vyznačuje problémami v používaní matematických schopností. Aké sú príčiny a prejavy?

Ak ste si všimli, že vaša ratolesť bojuje s matematikou aj napriek tomu, že v ostatných predmetoch nemá žiadne problémy, pozor na rýchle závery a tresty za zlé známky. Môže patriť k 11% detí, ktoré trpia dagnózou "dyskalkulik" . Hovoríme o poruche učenia matematiky, ktorá zhoršuje schopnosť jednotlivca osvojiť si koncepty spojené s číslami, vykonávať presné matematické výpočty, riešiť problémy a rozumieť a vykonávať ďalšie základné matematické zručnosti. Dyskalkúlia sa niekedy nazýva „číselná dyslexia“ alebo „matematická dyslexia“.

Dyskalkúliou môže trpieť aj intelektuálne veľmi nadaný človek, pretože inteligencia nie je totožná s matematickými schopnosťami, píše portál additudemag.com.

Ako a prečo dyskalkúlia vzniká?

Nájsť konkrétne príčinu vzniku dyskalkúlie je takmer nemožné. Ide o poškodenie malej časti mozgu, ktorá má vplyv na schopnosť osvojenie znalostí základných výpočtových úkonov. Vzniknúť môže už v prenatálnom období, pri pôrode, ale aj skoro po pôrode. Ďalšou možnosťou je vplyv genetickej výbavy. „Študenti a dospelí s dyskalkúliou považujú matematiku za zarážajúcu, frustrujúcu a ťažko sa učia,“ hovorí Glynis Hannell, autor knihy Dyscalculia. Dyskalkúlia sa často vyskytuje spolu s dyslexiou, poruchou učenia pri čítaní.

Aké sú príznaky dyskalkúlie?

Ak spozorujete tieto príznaky, navštívte odborníka. Môže ísť o problémy so spracovaním čísel, počítanie dozadu a dopredu, porovnanie dvoch súm, problémy s časom na analógových hodinách či zlá vizuálna a priestorová orientácia.

Aj počítanie na prstoch je zvyčajne spojené s dyskalkúliou, ale nie je to priamy indikátor. Trvalé počítanie na prstoch, najmä pri ľahkých, často opakovaných počtoch, všK môže naznačovať problém. Taktiež samotné chyby vo výpočte neindikujú dyskalkúliu - kľúčovými faktormi pri určovaní, či je dyskalkúlia prítomná, sú rozmanitosť, vytrvalosť a frekvencia.

Kedy sa začínajú prejavovať prvé príznaky?

Nepanikárte, ak sa vám zdá, že váš prváčik v matike dosť pláva. Svoju pozornosť zvýšte vtedy, ak problémy pretrvávajú alebo sa začnú zhoršovať aj v druhej triede.

Diagnostika

Ak ste usúdili, že má vaše dieťa príznaky dyskalkúlie, nasleduje vyšetrenie v pedagogicko-psychologickej poradni. Na vyšetrenie môžete ísť na základe odporúčania učiteľa, ale aj podľa vlastného úsudku.

Podstatou vyšetrenia je špeciálny komplexný test, vyšetrenie rozumových schopností a následné stanovenie diagnózy. Potom je odporučený ďalší postup, napríklad návšteva pediatra a neurológa.

Keď dostanete do ruky výsledok z pedagogicko-psychologickej poradne, ďalší postup konzultujte s vyučujúcim, ktorý stanovuje podmienky individuálneho učebného plánu. Pedagóg by sa mal čo najviac snažiť porozumieť myšlienkovým procesom dieťaťa a pristupovať k nemu s pochopením. Pri ťažšej forme dyskalkúlie môže byť odporúčaný presun do špeciálnej školy určenej pre deti s poruchami učenia.

Nemenej dôležitá je ale úloha rodičov! Dieťa treba pozitívne motivovať a podporovať v učení. Kľúčová je nielen spolupráca s vyučujúcim a dodržiavanie postupov odporúčaných v pedagógovcko-psychologickej poradni, ale aj zázemie, v ktorom dieťa bude cítiť pochopenie. Určite na neho nesmú byť kladené neprimerané nároky, ale naopak, je žiaduce postupovať pomaly a každý pokrok náležite pochváliť.

Fotogaléria

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/kch

Ďalšie články

Diskusia