Na Slovensku sa opätovne zavedie tzv. pandemický rodičovský príspevok

Na Slovensku sa opätovne28.10.2020 |

Vláda v stredu schválila s pripomienkou nariadenie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré reaguje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu.

Nárok na tento príspevok majú mať tí rodičia, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že ich dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Dávka sa má týkať aj detí, ktoré sú zverené do náhradnej starostlivosti, alebo ak uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osoby. "Týmto osobám sa navrhuje poskytovať rodičovský príspevok v rovnakej sume, v akej im bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie," uviedlo ministerstvo práce s tým, že odhaduje mesačný nárast týchto poberateľov o 4340.

Obavy z koronavírusu nestačia

Na rozdiel od situácie, ktorá krátko platila po 1. septembri 2020, už nie je možné poberať ošetrovné vtedy, ak sa rodič rozhodne nedať dieťa do materskej školy pre obavy z koronavírusu, pripomína Sociálna poisťovňa. Toto ustanovenie možno aplikovať iba na prípady, ak dieťa je žiakom materskej školy, t. j. ak je v materskej škole zapísané.

Nárok na pandemické OČR preto majú iba tie oprávnené osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy. Ak však rodič dieťaťa ošetruje choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, naďalej má nárok na pandemické OČR.

U detí, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu, a u blízkych príbuzných, ktorým je poskytovaná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, zostáva situácia nezmenená, t. j nárok na pandemické ošetrovné majú oprávnené osoby naďalej aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho príbuzného do zariadenia z obavy pred koronavírusom, informuje Sociálna poisťovňa.

Rodičia detí, ktorých trieda alebo škola bola rozhodnutím prísušného orgánu uzatvorená aj počas dní, na ktoré pripadajú jesenné prázdniny, majú nárok na pandemické OČR aj počas nich.

Výška pandemickej OČR je 55 % denného vymeriavacieho základu, teda zhruba 70 % čistej mzdy. Nárok na ňu nijako neovplyvní to, či sa dáte alebo nedáte testovať počas celoplošného testovania.

 

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: TASR. socpoist

Ďalšie články

Diskusia