Mesiac narodenia: Čo hovorí o osobnosti dieťaťa?

Mesiac narodenia: Čo hovorí30.08.2020 |

Zistite o svojom drobčekovi niečo viac. Nielen to, čo hovoria o jeho osobnosti horoskopy, ale aj to, aké by malo v budúcnosti byť vďaka mesiacu, v ktorom sa narodilo.

Každé dieťa je pre rodičov najkrajšie, najšikovnejšie, najúžasnejšie, no jednoducho dokonalé. Čo však o jeho povahe prezrádza mesiac narodenia?

Narodení v JANUÁRI

Tvrdohlaví. Ambiciózni a vážni. Milujú učiť sa, aj učiť iných. Všímajú si nedostatky iných ľudí. Radi kritizujú. Sú pracovití a produktívni. Vedia, ako urobiť druhých šťastnými. Sú veľmi pozorní. Ich odolnosť voči chorobám je vysoká, ale sú náchylní na prechladnutie. Sú to romantici, ale majú problém vyjadriť lásku. Sú lojálni. Majú skvelé sociálne schopnosti. Sú veľmi žiarliví. Sú to tvrdohlavci, ktorí narábajú veľmi opatrne s peniazmi.

Narodení vo FEBRUÁRI

Majú vyvinuté abstraktné myslenie. Inteligentní a šikovní. Atraktívni. Sexi. Temperamentní. Úprimní a verní. Idú si za svojim cieľom. Milujú slobodu. Neznášajú obmedzovanie. Sú ľahko zraniteľní. Nemajú radi veľa zbytočností. Ľudí majú radi, ale neradi to ukazujú. Sú ambiciózni. Milujú zábavu a voľný čas. Sú márnotratní.

Narodení v MARCI

Atraktívni. Tajnostkárski. Prirodzene úprimní, veľkorysí a súcitní. Milujú pokoj a vyrovnanosť. Sú citliví. Radi pomáhajú ostatným. Ľahko sa nahnevajú. Sú vďační a láskavosti oplácajú. Sú pozorní a všímajú si iných. Charakterizuje ich však aj pomstychtivosť. Na neprávosti nezabúdajú. Milujú snívať a fantazírovať. Zbožňujú cestovanie a užívajú si pozornosť. Partnerov si vyberajú unáhlene. Radi sa obklopujú zbytočnosťami. Sú často hudobne nadaní. Milujú špeciálne veci.

Narodení v APRÍLI

Aktívni a dynamickí. Stále sú v pohybe. Atraktívne osobnosti, ktoré majú radi sami seba. Milujú pozornosť. Diplomati. Sú to utešitelia, priateľskí a s plnou vervou riešia problémy iných ľudí. Sú statoční a nebojácni. Dobrodružní. Sú milujúci a starostliví. Zdvorilí a štedrí. Plní emócií. Vedia byť aj agresívni a konať unáhlene. Často vybuchnú. Majú dobrú pamäť. Najčastejšie majú zdravotné problémy s hlavou a hrudníkom. Sú veľmi sexi, no nechávajú si to iba pre partnera.

Narodení v MÁJI

Tvrdohlaví. Cieľavedomí. S jasnými myšlienkami. Ľahko sa nahnevajú. Milujú pozornosť. Sú to ľudia krásni fyzicky aj psychicky. Stoja si pevne za svojim. Sú systematickí. Milujú snívanie. Sú to silní ľudia. Empatickí. Najčastejšie majú zdravotné problémy s krkom a ušami. Majú dobrú predstavivosť. Ich fyzička je dobrá, no občas „nestačia s dychom“. Milujú literatúru a umenie. Milujú cestovanie. Neradi sedia doma, stále ich to niekam ťahá. Netúžia po veľa deťoch. Dokážu veľmi tvrdo pracovať. Sú temperamentní a márnotratní.  

Narodení v JÚNI

Zdvorilí a jemní. Majú veľa nápadov. Citliví, s aktívnou mysľou. Sú nerozhodní, vyberaví a vždy chcú len to najlepšie. Sú temperamentní. Zábavní a vtipní. Sú to rečníci. Rojčia. Sú veľmi priateľskí a vedia ako si získať ľudí. Sú náchylní najmä na zranenia a prechladnutie. Milujú nové trendy v móde. Zriedka ukazujú emócie. Keď ich niekto citovo zraní, potrebujú čas, než sa opäť postavia na nohy. Sú tvrdohlaví.


MESIAC NARODENIA: Čo hovorí o zdraví vášho dieťaťa


Narodení v JÚLI

Ťažká povaha, nie je ľahké ich pochopiť. Zachovávajú chladnú tvár, i keď sú vzrušení, nahnevaní alebo šťastní. Sú veľmi hrdí. Úprimní. Majú obavy z pocitov iných ľudí.  Sú taktní. Priateľskí. Emočne náladoví a nepredvídateľní. Vtipní. Nie sú pomstychtiví. Odpustia, ale nikdy nezabudnú. Neznášajú nezmyselné a zbytočné veci. Sú starostliví a milujúci. Majú silne vyvinutý súcit. Sú opatrní. Študujú s ľahkosťou, dokážu tvrdo pracovať. Radi sú sami a majú pokoj. Domáce typy ľudí. Nevyhľadávajú kamarátov, čakajú, než prídu za nimi. Nie sú agresívni, kým ich niekto nevyprovokuje. Sú nachylní na žalúdočné ťažkosti. Milujú byť milovaní.

Narodení v AUGUSTE

Vtipní. Atraktívni. Zdvorilí a láskaví. Statoční a nebojácni. Majú vodcovské schopnosti. Radi robia radosť iným. Sú veľkorysí, no egoistickí.  Túžia po uznaní.  Žiarlia. Sú starostliví a opatrní. Voľnomyšlienkari. Milujú snívanie. Sú nadaní v umení. Citliví. Majú veľkú odolnosť voči chorobám. Sú verní, romantickí, milujúci a starostliví. Zbožňujú mať okolo seba veľa priateľov.

Narodení v SEPTEMBRI

Zdvorilí a plní kompromisov. Opatrní. Radi poukazujú za chyby druhých. Radi kritizujú. Sú tvrdohlaví.  Tichí, ale majú rečnícke nadanie. Verní, ale nie vždy úprimní. Veľkorysí. Majú dobrú pamäť. Sú šikovní. Vždy sa snažia ostatných rozveseliť. Milujú šport, voľný čas a cestovanie. Ťažko ukazujú emócie. Vo vzťahoch sú veľmi vyberaví.  Systematickí.

Narodení v OKTÓBRI

Milujú rozprávať. Sú oddaní tým, ktorí ich milujú. Sú najmä vnútorne veľmi krásni. Nič nepredstierajú. Často sa nahnevajú. Radi nadväzujú priateľstvá. Nestarajú sa o to, čo si myslia ostatní. Sú rozhodní. Citliví a žiarliví. Spravodliví. Márnotratní. Ľahko ovplyvniteľní.


Narodení v NOVEMBRI

Majú veľa nápadov. Niekedy je ťažké ich pochopiť. Myslia dopredu. Sú mimoriadne nápadití. Sú z nich výborní lekári. Tajnostkári. Sú menej „ukecaní“. Prívetiví. Statoční a veľkorysí. Nikdy sa nevzdávajú.  Majú radi samotu. Romantickí. Neistí vo vzťahoch. Čestní a dokážu udržať tajomstvo.


Narodení v DECEMBRI

Lojálni a štedrí. Sexi. Netrpezliví a unáhlení. Ambiciózni. Vtipní. Milujú spoločnosť. Užívajú si chválu a pozornosť. Milujú byť milovaní. Sú čestní a dôveryhodní. Nič nepredstierajú. Neznášajú obmedzenia. Majú zmysel pre humor. Uvažujú logicky.

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia