Zdá sa, že MMR vakcína chráni pred najhoršími príznakmi Covid-19

Zdá sa, že MMR02.07.2020 |

I keď vakcína na ochranu pred SARS-CoV-2 alebo iným koronavírusom ešte nebola vyvinutá, vyzerá to tak, že prospešné nám je aj očkovanie proti osýpkam, príušniciam a rubeole.

Osýpky, príušnice ani rubeola nie sú súčasťou rodiny koronavírusov, no podľa informácií uverejnených v časopise Americkej spoločnosti pre mikrobiológiu mBio môže byť MMR vakcína, ktorá sa proti nim používa, prospešná aj na zastavenie, resp. zmiernenie najhorších príznakov Covid-19. Potláča septický zápal, ktorý spôsobuje znížený prietok krvi do končatín a hlavných orgánov, čo vedie  ich zlyhávaniu až smrti. MMR vakcína môže podľa odborníkov poskytnúť nešpecifickú ochranu proti letálnym infekciám mimo jej špecifického pôsobenia. Ako vysvetlili, profylaktická liečba v zásade trénuje imunitné bunky v kostnej dreni, aby lepšie reagovali na infekcie všeobecne.

Vedci v súčasnosti uskutočňujú klinické skúšky účinnosti MMR vakcíny ako možnosti liečby s nízkym rizikom a vysokou účinnosťou, ktorá má potenciál chrániť pred sepsou ľudí najviac ohrozených Covidom. Z častí sveta, kde je MMR vakcína súčasťou očkovacieho kalendára, hlásia menej úmrtí na koronavírus. Túto teóriu podporuje aj zistenie, že deti majú v drvivej väčšine prípadov omnoho miernejšie príznaky a ľahšie koronavírusovú infekciu zvládajú. Vedci to vysvetľujú tým, že sú živým oslabeným vakcínam vystavené relatívne čerstvo na rozdiel od seniorov, ktorí touto vakcínou neboli očkovaní vôbec alebo, ak boli, jej účinky sú predsa už omnoho slabšie ako u detí.

Výsledky klinického skúšania ešte vedci nemajú. Bez nich nie je možné potvrdiť prínosy očkovacej látky MMR pri boji proti Covidu-19, ale odborníci naznačujú, že vzhľadom na jej bezpečné použitie predstavuje očkovanie vakcínou MMR reálne malé riziko komplikácií v súvislosti s koronavírusom. „Zatiaľ čo vykonávame klinické skúšky, nemyslím si, že by očkovanie proti MMR niekomu ublížilo,“ skonštatoval predseda katedry kraniofaciálnej biológie na louisianskej univerzite docent Paul Fidel.


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: iflscience.com

Ďalšie články

Diskusia