Týchto 7 pravidiel by malo ovládať každé dieťa

Týchto 7 pravidiel by18.06.2020 |

Keď sú deti malé, nespúšťame ich z očí. Ako však rastú a osamostatňujú sa, je dôležité, aby aj samy dokázali identifikovať nebezpečenstvo a vyhnúť sa mu.

Spočiatku sme všetci ostražití a keď sa napríklad dieťa učíá chodiť, nedostane sa na schodisko, do skriniek, chemikálie a lieky sú na bezpečnom mieste. Na ihrisku sa od nich nepohneme na meter, takže aj na hojdačkách a preliezkach sú v bezpečí. Nástupom do škôlky či školy však nastane čas, kedy nebudete môcť byť v ich prítomnosti, aby ste ich chránili. Skôr než k tomu dôjde, hovorte s nimi o nebezpečenstve, ktoré ich môže postretnúť, o cudzích ľuďoch, o ich telách, čo je správne a čo nie. Deti by o týchto témach mali s vami diskutovať, aby pochopili, čo im reálne hrozí a zároveň aby vedeli správne reagovať v daných situáciách. O čom by ste s deťmi mali hovoriť? Prečítajte si 7 pravidiel bezpečnosti, ktoré by vaše deti mali ovládať.

1. Nie všetci cudzí ľudia sú zlí

Je dôležité, aby deti pochopili, že nie každý cudzí človek je zlý a treba sa ho báť. Na svete sú milióny ľudí, ktorí vašim deťom neublížia, stretávate ich pravidelne v obchode, v kine, na ihrisku, v škole, v škôlke a sú úplne neškodní. Čoho sa však deti majú báť a o čom s nimi treba rozprávať, sú varovné príznaky a nebezpečné situácie, ktorým môžu byť vystavené. Hovorte s nimi o tom, že existujú ľudia, ktorí ich môžu lákať s prísľubom daru, odmeny do auta, budú sa ich chcieť dotýkať a chcieť im ublížiť. Cielene ich pomenujte, že ide o veľmi zlých ľudí, s ktorými sa nemajú dávať do reči, veriť im, prijať ponúkané dary a čo najrýchlejšie odísť z ich dosahu. Zbystriť pozornosť by mali aj v prípade dospelých ľudí, ktorí od nich žiadajú pomoc. Žiadna dospelá osoba by nemala potrebovať pomôcť od dieťaťa.

2. Vedieť vyhľadať pomoc

Ak sa vaše deti ocitnú v situácii, kedy budú potrebovať okamžitú pomoc, vedia, na koho sa obrátiť? Nie? Je najvyšší čas to s nimi prebrať. Ak vás nevedia nájsť, alebo sa stratili, naučte ich, aby požiadali o pomoc policajta, suseda alebo učiteľa, ak sa nachádza nablízku. Ak nikto taký nie je v okolí, nech oslovia matku alebo otca s kočíkom, je to záruka, že nejde o nebezpečných ľudí. Varujte ich však, nech nikdy nesadajú do auta s človekom, ktorý im povie, že ich za mamičkou odvezie.

3. Na odmietnutie dotykov majú plné právo

Deti by mali pochopiť, že sami rozhodujú o tom, kto sa ich bude dotýkať, aj keď má ísť iba o objatie. Nikdy by ste ich nemali nútiť alebo vyžadovať objímanie, dotýkanie sa, bozkávanie. Naučte ich, že nemusia pusinkovať starých rodičov, keď nechcú. Je to ich voľba a pomáha im povedať bez problémov "nie" , ak sa im niečo nepáči. Používajte skutočné názvy častí tela tak, aby si ich dieťa nikdy nezamieňalo so slangovými názvami. Hovorte s nimi o vývoji, dospievaní ľudského tela, ale aj o pocitoch, ktoré sú s tým spojené. Diskutujte o tom, kde je ich komfortná zóna a že je v poriadku, ak im objatia rodinných príslušníkov alebo návštevy prekážajú. Je normálne a zdravé ich odmietnuť. Upozornite ich, že ktokoľvek sa ich bude snažiť dotýkať viac, ako sa im páči, nie je to prijateľné  a prípustné a okamžite vás na to majú upozorniť.

5. Zvládnuté pravidlá cestnej premávky

Hovorte s deťmi o pravidlách cestnej premávky, rovnako aj o tom, ako sa majú správať, keď sú chodci. Upozornite ich, aké nástrahy na ne číhajú, keď nedávajú pozor a bláznia sa. Už malé dieťa by malo ovládať, že sa chodí po chodníku a nie po ceste, mama sa drží za ruku a nie beží pred ňou. Ak máte v susedstve jednosmernú, málo rušnú ulicu, nacvičujte s deťmi pravidlá, ako bezpečne prejsť na druhú stranu. Nikdy ich nenechávajte v aute samé, hoci aj na krátku dobu.

5. Dohodnuté pravidlo, keď sa stratia v obchode

Naučte svoje deti, aby neopustili miesto, kde sa nachádzajú, akonáhle si všimnú, že vás stratili z dohľadu. Dohodnite sa s nimi, že ak takáto situácia nastane, zostanú stáť a budú kričať vaše meno, kým ich nenájdete. Možno sa okolie bude tváriť pohoršene, ale vám to môže byť jedno. Účel bude splnený, nájdete sa. Ak deti začnú behať po obchode hore dole uličkami, ľahko sa dezorientujú a nájsť ich bude ťažšie.

6. Mali by ovládať mená rodičov

Ovláda vaše dieťa vaše meno aj priezvisko? Malo by ho vedieť, pre prípad, že sa stratí. Uľahčí tak situáciu osobe, ktorá sa mu ponúkne pomôcť nájsť vás. Predsa len sa na ihrisku ťažko hľadá maminka, alebo otecko bez mena.

7. Vedieť rozdiel medzi prijateľným a neprijateľným správaním

Rozprávajte sa s deťmi o tom, čo je prijateľné a neprijateľné správanie. Diskutujte o vzťahoch medzi priateľmi a ako by sa mali k sebe správať. O tom aby konali láskyplne, rešpektovali ostatných, boli k sebe milí a vnímali a rešpektovali potreby druhých. Zároveň presne pomenujte, čo je podľa vás na priateľstve neprijateľné, ako je bitie sa, vydieranie, kopanie, či sácanie.

Môže sa vám zdať, že vaše dieťa je ešte malé na rozhovor o nástrahách, ktoré na neho číhajú. Ale čím skôr budete s deťmi diskutovať o formách zneužívajúceho správania sa, tým skôr dieťa pochopí, že reálne ohrozenie naozaj existuje. O to skôr bude s vami na túto tému komunikovať a požiada o pomoc, ak sa s ním stretne.


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia