K dispozícii je poradenské call centrum rezortu školstva

K dispozícii je poradenské26.03.2020 |

Na odborníkov call centra sa môžu učitelia a rodičia obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu COVID-19.

Call centrum je k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.skVďaka týmto kontaktom získajú zároveň aj ďalšie cenné informácie súvisiace so spustením portálu www.ucimenadialku.sk, ktorý má pomôcť učiteľom, zriaďovateľom, ale aj žiakom a ich rodičom zvládnuť obdobie počas prerušeného vyučovania na školách.

Pracovníci call centra budú sumarizovať všetky otázky, na ktoré nevedia momentálne odpovedať, aby ich mohli sprostredkovať kompetentným zamestnancom  rezortu školstva
Za hodinu vybavia v priemere 50 až 70 hovorov. Momentálne disponuje 5 pracovníkmi, ktorí dnes ukončili školenie, aby vedeli adekvátne reagovať na otázky učiteľov aj verejnosti.

Ministerstvo školstva zdôrazňuje, že disponuje obmedzeným počtom liniek, a tak sa potenciálne môže stať, že pri veľkom nápore sa občania nebudú môcť okamžite dovolať do call centra. V takomto prípade odporúča kontaktovať zamestnancov rezortu cez email, na ktorý im bude doručená odpoveď.

„Chcem, aby rezort školstva bol inštitúciou, ktorá bude nápomocná rodičom, žiakom aj ľuďom pôsobiacim v školstve. Sme tu preto, aby sme vytvorili oporný systém pre školy, rodičov aj žiakov a v tejto výnimočnej situácii to považujem za obzvlášť dôležité,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Poradenský servis pre materské, základné a stredné školy dnes spustil aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Jeho cieľom je prispieť k zabezpečeniu kontinuity plnenia štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v školách z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu. So svojimi otázkami z oblasti štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov sa môžu školy obracať na ŠPÚ prostredníctvom e-mailu spu@statpedu.sk alebo priamo na konkrétnych odborníkov podľa zamerania pre tieto oblasti:

-     oblasť slovenského jazyka a literatúry,
-     oblasť cudzích jazykov,
-     oblasť matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov,
-     oblasť humanitných predmetov,
-     oblasť vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením,
-     oblasť predprimárneho vzdelávania,
-     oblasť výchovy a vzdelávania národnostných menšín,
-     oblasť učebníc.

 


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: minedu.sk

Ďalšie články

Diskusia