Oplatí sa vám viac rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť?

Oplatí sa vám viac13.01.2020 |

Od januára tohto roka majú rodičia nárok na výrazne vyšší rodičovský príspevok, než to bolo doteraz. Nepripravte sa oň!

Rodičovský príspevok vzrástol z 220 na 270 eur a pre tých, ktorí poberali materské, až na 370 eur. Zvyšuje sa automaticky, netreba podávať žiadne žiadosti a po prvýkrát ho dostanete za január vo februári.

Aj tu však jestvuje výnimka! Sú ňou rodičia, ktorí poberali príspevok na starostlivosť o dieťa. Do minulého roka sa totiž tým, ktorí dali dieťa do jaslí, oplatil finančne viac ako 220-eurový rodičovský príspevok.

Príspevok na starostlivosť sa na základe preukázaných nákladov poskytoval až do výšky 280 eur. Pri dvoch deťoch do troch rokov v jasliach bolo možné poberať súbežne dva príspevky na starostlivosť, zatiaľ čo rodičovský príspevok iba jeden. To zostáva v platnosti aj naďalej, preto sa takýmto rodinám oplatí ponechať si príspevok na starostlivosť o dieťa, rovnako ako tým, ktorí pred rodičovským príspevkom nepoberali materskú. Ten je aj po zvýšení totiž o 10 eur nižší ako príspevok na starostlivosť.

Ak však patríte k tým rodičom, ktorí majú v jasliach jedno dieťa a poberali ste materskú, oplatí sa vám prejsť na rodičovský príspevok, keďže ide o rozdiel 90 eur vo váš prospech. V prvom rade však musíte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu požiadať o odňatie príspevku na starostlivosť a zároveň písomne požiadať o rodičovský príspevok. Je to možné urobiť aj elektronicky na žiadosti  podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. K žiadosti treba priložiť rodný list dieťaťa, ako aj rozhodnutie o vzniku nároku na materské. Vzor žiadosti nájdete aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Urobiť tak môžete do konca januára.

Ďalšie novinky pre rodiny

Mladí rodičia do 33 rokov majú od tohto roka nárok na päť týždňov dovolenky a rodiny tiež budú môcť požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Mierne sa zvyšujú aj ďalšie dávky. Od 1. januára stúpla suma prídavku na dieťa z 24,34 eura na 24,95 eura a výška príplatku k prídavku na dieťa sa zvýšila o 0,29 eura na 11,70 eura a príspevok pre rodičov prvákov vzrástol zo 100 eur na sumu 102,5 eura.

Zmeny sa dotknú aj vymáhania náhradného výživného. Neplnenie si vyživovacej povinnosti bude trestným činom už po dvoch mesiacoch. Platilo, že ak povinná osoba neplatí minimálne tri mesiace výživné, tak sa môže matka dieťaťa obrátiť na úrad práce v okrese, v ktorom býva, a požiadať štát, aby vyplatil náhradné výživné. Trojmesačná lehota sa znížila na dva mesiace, tiež sa upravil aj limit príjmu. Po novom sa zvýši aj príjem rodiča, a to na 1010 eur, a maximálna výška náhradného výživného bude 355 eur.

Zmeny sa dotkli aj povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora. Oprávnená osoba v prípade vymoženia výživného exekútorom sa od tejto povinnosti odbremení. Vrátenie preddavkovo poskytnutého náhradného výživného bude vykonávať priamo exekútor z vymoženej sumy výživného na základe informácií, ktoré si budú zo zákona príslušný úrad práce a exekútor vymieňať. Povinnosť vrátiť vyplatené náhradné výživné oprávnenou osobou však ostane nedotknutá v prípade, že povinný uhradí výživné priamo oprávnenej osobe.

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: TASR, az

Ďalšie články

Diskusia