Učiteľa Petra z Trstenej jeho žiaci milujú

Učiteľa Petra z Trstenej06.10.2019 |

Hrá školákom na harmoniku, cvičia, chodia do prírody, využíva moderné technológie, ale nezabúda ani na klasické pracovné zošity.

Prváčikovia z Trstenej si lepší štart do školského života ani nemôžu predstaviť. Sympatický učiteľ Peter Pallo im denne pripravuje také zaujímavé vyučovanie, že by im mohol závidieť nejedeň rovesník. Okrem toho, že hodiny im utečú ako voda, pre deti aj ich rodičov organizuje spoločné výlety a aktivity. Obľúbený je aj u kolegov, ktorým na konferenciách pravidelne sprostredkúva svoje skúsenosti. Výnimočné úsilie Petra Palla zo ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej preto odmenila odborná porota ocenením Učiteľ Slovenska 2019

,Peter Pallo očaril porotu už počas svojej ukážkovej hodiny, bola absolútne prispôsobená súčasnému nastaveniu detí. Prváčikovia využívali moderné technológie, kreslili, diskutovali, nechýbala však ani hra na harmonike a rozcvička. V závere vyučovania žiaci ukončili projekt zameraný na sledovanie vývojových štádií motýľov, ktorých vypustili do voľnej prírody. Forma hodiny však napriek tomu nebola nadradená obsahu. Prostredníctvom videa sa takmer celého vyučovania zúčastnil aj žiak, ktorý sa doma liečil z ochorenia. Peter svoje kvality obhájil aj pri stretnutí v Zaježovej,“ objasnil voľbu koordinátor ocenenia František Cimerman. ,,Peter Pallo je živým príkladom toho, ako môže učiteľ kreatívne pristupovať k uplatňovaniu všeobecne platného vzdelávacieho programu. Na rozdiel od mnohých iných nie je totiž jeho otrokom, ale pánom, ktorý si vie vybrať to, čo je kľúčové a tomu sa venuje a zároveň vie, čo je oveľa menej podstatné, a to sa prirodzene dostáva na okraj jeho práce s deťmi,“ doplnila predsedníčka poroty a hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.

Organizátori meno víťaza odhalili netradične. Ján Šoltýs z Elektrotechnického ústavu SAV ho vygravíroval na kremíkovú doštičku, následne pokryl vrstvou zlata a zmenšil do takých rozmerov, že by sa meno Peter Pallo dalo na prierez ľudského vlasu napísať dvadsaťkrát vedľa seba. Prečítať malé písmená vo veľkosti 4x4 mikrometra dokázal iba špeciálny skenovací elektrónový mikroskop. Počas galavečera v Divadle Aréna ho pre divákov zväčšili na mikroskope 10 000 krát.

Sympatický učiteľ si okrem sošky z dielne Tomáša Brichtu zo zaježovských lazov odniesol aj odmenu v podobe v podobe 5.000 eur a na jar 2020 pocestuje na svetové finále Global Teacher Prize do Dubaja. ,,Veľmi si toto ocenenie vážim, potešilo ma. Je to veľká motivácia pokračovať v tejto mojej ceste minimálne tak a s takým nasadením, ako doteraz,“ povedal učiteľ Slovenska 2019.

Súčasťou ocenenia je aj cena verejnosti, o ktorej sa hlasovalo na internete. Získala ju Angelika Hanesz (49) zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici pri Košiciach,,Veľmi ďakujem všetkým, ktorí ma podporili a poslali mi hlas. Je to úžasný pocit mať okolo seba ľudí, ktorí vám fandia, podporujú vás a cenia si, čo robíte,“  potešila sa. 

Cieľom ocenenia Učiteľ Slovenska Komenského inštitútu je zdôrazniť dôležitosť vzdelávania a posilniť status profesie pedagógov. tento rok má za sebou druhý ročník. Učitelia základných a stredných škôl či školitelia online kurzov sa mohli prihlásiť sami, ale nominovať ich mohla aj široká verejnosť. Nominovaní učitelia sa však už museli prihlásiť osobne. Tento rok organizátori dostali 320 nominácií a 70 prihlášok. Zo 70 prihlásených pedagógov vybrala odborná porota desiatich finalistov pričom skúmala, ako sa učitelia snažia dosahovať vzdelávacie úspechy žiakov, či spolupracujú s ďalšími vzdelávacími organizáciami alebo sa zúčastňujú aj mimoškolských aktivít a ako svoje skúsenosti odovzdávajú svojim kolegom či iným učiteľom. ,,Učiteľ Slovenska je nielen ocenenie. Je to aj príležitosť pre učiteľov, aby dali vedieť o svojej práci a podelili sa o svoje skúsenosti s kolegami. Aby sa navzájom inšpirovali,“ povedal Cimerman. Záštitu nad ocenením Učiteľ Slovenska prebrala prezidentka Zuzana Čaputová. Komenského inštitút ho môže organizovať vďaka podpore Slovenskej sporiteľne a Slovak Telekomu.

 

Fotogaléria


Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia