Tabuľku na počítači dokážu vytvoriť iba 4 deti z 10

Tabuľku na počítači dokážu20.06.2019 |

Veru, je to tak. Používanie sociálnych sietí zvládajú deti ľavou zadnou, ak by ste však od nich chceli niečo zložitejšie, zostanú v úzkych.

Určite to mnohí vidíte aj doma. Deti dokážu pri smartfóne či počítači presedieť hodiny, hrajú hry a chtujú, no keď si majú vyhľadať informácie do nejakého projektu či nebodaj vytvoriť prezentáciu, už si také isté nie sú. Iba 4 z 10 vie bez problémov vytvoriť tabuľku či prezentáciu. Prieskum, ktorý si nechal vypracovať Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis ukázal, že čím je technológia náročnejšia, tým viac detí s ňou má problémy. Ešte väčšia je priepasť v znalostiach detí  z chudobnejších domácností. Viac ako polovica z nich má problémy vyhľadať si informácie pre domácu úlohu.

Podľa odhadov Európskej komisie bude v budúcnosti až 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Až 44 % (169 miliónov) Európanov vo veku 16 až 74 rokov však digitálne zručnosti nemá (ec.europa.eu, 2017). V Telekome si uvedomujeme zodpovednosť za kvalitu života  všetkých generácií. Je pre nás prirodzené pozerať sa do budúcnosti a hľadať efektívne a inovatívne riešenia. Jedným zo spôsobov, ako vieme prispieť, je digitalizácia cez nové technológie. Aby sme však vedeli, kde a koho tlačí topánka, potrebujeme vedieť, ako na tom na Slovensku dnes sme. Aj preto sme si nechali vypracovať tento prieskum, hovorí Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko Slovak Telekomu.  

Prieskum, ktorý uskutočnila agentúra Focus, porovnával na vzorke takmer 1000 respondentov digitálnu gramotnosť detí aj zo sociálne slabých prostredí. Napriek tomu, že rozdiely v digitálnych zručnostiach detí vidno už na úrovni celej populácie Slovenska, u detí z chudobných domácností je situácia výrazne horšia. Deti z tejto skupiny majú problém už s jednoduchšími činnosťami. Tvorivé alebo technicky náročnejšie úlohy nezvládajú viac ako dve tretiny z nich.

Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa nemôžu v tejto oblasti zlepšovať, pokiaľ nemajú prístup k IT technológiám. Prieskum ukázal, že zápasia s nedostatkom u takmer všetkých technológií. Napríklad len prístup k smartfónu je úplne bežný pre 95 % detí celej vzorky, medzi rómskymi je to len 55 %. Periférne zariadenia, ako napríklad tlačiarne a skenery sú skôr raritou. Problémom však nie je iba nedostupnosť IT v domácnosti. Deti sa stávajú rukojemníkmi vzdelávacieho systému. Aj napriek tomu, že v škole majú informatiku, učivo je pre nich zložité, zaostávajú a navyše im nemá kto pomôcť, keďže ani rodičia to často sami nezvládajú,“ vysvetľuje Marián Velšic z Inštitútu pre verejné otázky.  

Budúcnosť INAK

Na priepasť v digitálnych znalostiach detí zo sociálne znevýhodnených prostredí reaguje program Nadácie Pontis. Budúcnosť INAK. Ide o mimoškolský vzdelávací program, chce vniknúť do regiónov a komunít a zvýšiť tak šance na lepšiu budúcnosť detí vo veku 11 – 15 rokov. Podstatou programu je poskytnúť deťom príjemné zázemie, bezproblémový prístup k IT a posilniť ich digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť. V rámci 3-ročného programu budú deti pracovať pod dohľadom mentorov na vlastnom nápade, ktorý rieši sociálny problém v ich okolí, vysvetľuje Martina Kolesárová, programová riaditeľka Nadácie Pontis.

Hlavným partnerom programu, ktorého pilotné centrum sa plánuje otvoriť už na jeseň, v školskom roku 2019/2020 v Trnave, je Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Podobne kvalitný a dlhodobý vzdelávací program pre deti v regiónoch na Slovensku chýba. Program Nadácie Pontis predstavuje riešenie, ktoré, pokiaľ bude úspešné, možno šíriť ďalej, aj do ďalších regiónov a to je pre nás podstatné, dopĺňa Švalek.

Prečítajte si tiež:

Elektroniku u detí riešte menej, odkazujú odborníci

Nevie žiť bez tabletu? Päť tipov, ako si poradíte s malým "závislákom"

Fotogaléria


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia