Toto je 10 najdôležitejších prikázaní pre rodičov od Janusza Korczaka

Toto je 10 najdôležitejších01.01.2019 |

Janusz Korczak (1878-1942) bol poľský učiteľ, lekár a psychológ, ktorý bojoval za práva detí. Jeho prikázania sú aktuálne aj dnes a mali by sme ich mať na zreteli.

​Jeden z najväčších humanistov minulého storočia Janusz Korczak, vlastným menom Henryk Goldszmit, bol naozaj povolaný k tomu, aby mohol ostatným radiť. Celý život bojoval za detské práva, ignoroval vtedajšie zaužívané neľudské spôsoby výchovy potláčajúce akúkoľvek slobodu názorov a svoje inovátorské postupy uplatňoval nielen v pedagogickej praxi, ale aj v sirotinci, ktorý založil. A čo odkazuje rodičom?

1. Nechcite od dieťaťa, aby plnilo vaše ambície. Pomôžte mu stať sa tým, čím chce byť ono, nie vy!

 2. Nečakajte, že všetky investície do dieťaťa sa vám vrátia. Dali ste mu život a nechajte mu právo žiť ho po svojom. 

 3. Nevyvršujte si svoj hnev a nervozitu na dieťati. V budúcnosti budete žať to, čo zasejete!

4. Nenazerajte na problémy dieťaťa zvrchu. Každému je dané toľko, koľko dokáže zvládnuť. Nezabúdajte, že život detí je rovnako náročný, niekedy aj náročnejší ako život dospelých, až kým nezískajú vlastné skúsenosti.

5. Nezahanbujte deti!

6. Stretnutia s deťmi sú v živote tými najdôležitejšími. Nikdy neviete, koho v tej detskej tvári stretávate.

7. Nerobte si starosti s myšlienkou, že robíte pre dieťa málo alebo nedokážete preň urobiť všetko, čo by ste chceli. Málo robí iba ten, kto neurobí všetko, čo je v jeho silách. Okrem toho, menej je často viac...

8. Neurobte svojim prístupom z dieťaťa tyrana, ktorý ovládne celý váš život. Myslite na to, že je to dar, ktorý vám bol daný a je na vás, aby ste v ňom zapálili plameň tvorivosti.

9. Milujte aj cudzie deti. Neurobte im nikdy nič, čo by ste neurobili vlastnému dieťaťu!

10. Milujte svoje dieťa, nech je akékoľvek. Možno nemá na nič talent, nedarí sa mu, nedá sa „ovládať“, je tvrdohlavé, je príliš bojazlivé... Keď ste v jeho prítomnosti, tešte sa. Dieťa je sviatok a vážte si to, keď ste spolu! Nepotrvá to naveky.

Prečítajte si tiež:

10 overených tipov, čo robí dieťa šťastnejším

Toto je 5 zlatých pravidiel výchovy


Foto: thinkstock.com
Zdroj: az

Ďalšie články

Diskusia