Mama Táňa: V Cvernovke som našla všetko, čo som potrebovala

Mama Táňa: V Cvernovke21.10.2018 |

Toto len tak niekde nenájdete. Nová Cvernovka dáva mamám s malými deťmi a ľuďom vo vážnych životných situáciách, napríklad pri strate bývania, priestor na rozvoj ich potenciálu.

K Novej Cvernovke sa už od začiatku pridalo viacero ľudí so zložitou sociálno- ekonomickou situáciou práve v kľúčovej fáze rekonštrukcie budovy, čím dokázali reálne pomôcť umelcom v budovaní kreatívneho a kultúrneho centra a stali sa tak prirodzenou súčasťou komunity. Toto netradičné prepojenie funguje už od mája 2017 a ukázalo sa ako veľmi úspešné. Vďaka nemu získalo príležitosť začať odznova celkovo 15 ľudí s rôznymi typmi znevýhodnenia, ktoré ich priviedlo do ohrozenia bývania či akútnej hmotnej núdze. V Novej Cvernovke okrem uplatnenia našli stabilné bývanie, všestranné možnosti ďalšieho rozvoja, sociálne vzťahy a v konečnom dôsledku pomoc Nadácie Cvernovka vo forme bezplatnej asistencie pri osobnom bankrote. Jedným z príjemcov takejto pomoci je aj Peter.

Peter začal v Novej Cvernovke pomáhať s jednoduchými pomocnými prácami. Dnes spravuje celý areál, organizuje práce dobrovoľníkov na brigádach. Zároveň je dôležitým hlasom na poradách. V minulosti robil kompletné prerábky bytov, jeho znalosti s rekonštrukciou a opravami sú pre Kreatívne a kultúrne centrum neoceniteľné. Pre Peťa to však znamenalo aj obrat v jeho samotárskom živote a hovorí: “Baví ma rôznorodá pracovná náplň, nie som tým pádom otupený vykonávaním rovnakej činnosti. Oceňujem tento priestor aj kvôli komunite. Získal som tu veľa priateľov. Dnes už poznám skoro každého po mene. Môj život je usporiadanejší, mám stabilný pracovný čas aj príjem. Som vďačný za dôveru, ktorá mi bola prejavená."

“Prepojením umelcov z Kreatívneho centra a ľudí v zložitej životnej situácii či ohrozených stratou bývania vznikol unikátny projekt integrácie a akcelerácie znevýhodnených skupín, ktorý pomáha v zlepšovaní pracovných zručností cieľovej skupiny, zabezpečuje im pocit úspechu a zadosťučinenia a neposlednom rade zlepšuje kvalitu ich života. Sme radi, že vďaka projektu môžeme pomôcť ľuďom ako je Peter,” hovorí Branislav Čavoj správca Nadácie Cvernovka.

Viac možností pre talentované mamičky a ich deti

Ďalšou ohrozenou skupinou sú matky s malými deťmi pracujúce na voľnej nohe v kreatívnom priemysle. Sú nútené pracovať krátko po narodení dieťaťa, inak by prišli o svojich klientov. Naviac vzhľadom na nedostatočnú ochranu zo strany Zákonníka práce sú ohrozené pádom do zlej ekonomickej situácie.

Podpora mám spočíva v uhradení časti nákladov na integrované jasle a škôlku, ktoré sa nachádzajú priamo v Coworkingu Cvernovka v priestoroch Kreatívneho a kultúrneho centra Nová Cvernovka. Finančná úľava a pomoc pri starostlivosti o dieťa priamo na pracovisku predstavuje najefektívnejší spôsob podpory pre mamičkovský podnikateľský inkubátor/akcelerátor, pretože im umožňuje nielen zladiť prácu a starostlivosti o deti, ale zároveň poskytuje viac času na podnikanie, vzdelávanie a vytváranie nových kontaktov a synergií. Takúto podporu využila aj Tatiana.

Tatiana je mamou 2-ročného syna. Pred materskými povinnosťami pôsobila v neziskovom sektore a venovala sa vzdelávaniu zamestnancov, aktívnej mládeže a rôznych ľudí s vášňou alebo aspoň záujmom o sebarozvoj. Počas leta Táni schválili projekt na renováciu námestíčka pred ich miestnou knižnicou. Momentálne koordinuje skupinu dobrovoľníkov, ktorí tam vytvoria susedskú oázu za účelom stretávania sa a organizovania susedských aktivít. Okrem toho má veľa ďalších nápadov a na ich realizáciu jej už nestačili synove obedné spánky a zavítala do Novej Cvernovky, konkrétne do Coworkingu Cvernovka. „V coworkingu som našla presne to, čo som potrebovala. Niekoľko hodín nerušenej práce za týždeň s dobrým pocitom, že moje dieťa sa hrá o pár dverí vedľa a páči sa mu tu rovnako ako mne,” usmieva sa Taňa.

“Cielená podpora matiek s malými deťmi a ľudí v zložitých životných situáciách dokáže zamedziť zhoršeniu ich sociálneho a ekonomického postavenia a zároveň prostredníctvom vytvárania možností na rozvoj ich potenciálu a talentu, prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. Celý projekt nám dáva zmysel, preto sme stali jeho partnerom a finančne ho podporili,”  hovorí Ondrej Šebesta správca Nadácie SPP.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny radí ľudí po strate bývania či mamy s malými deťmi medzi rizikové skupiny na trhu práce. Nadácia Cvernovka a Kreatívne a kultúrne centrum Nová Cvernovka sa preto rozhodli pre konkrétne riešenie ich situácie a tak prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.

 

Fotogaléria


Zdroj: az

Ďalšie články

Diskusia