Pieskoviská: Pre toto by ste nemali ponúkať deťom jedlo počas hry v piesku

Pieskoviská: Pre toto by26.06.2018 |

Pri návšteve pieskovísk je potrebné myslieť na bezpečnosť dieťaťa. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Toto sú nebezpečenstvá, ktoré tu striehnu.

Odborníci radia, aby rodičia vopred skontrolovali, čo všetko sa v pieskovisku nachádza. Dieťa tak možno ochrániť pred prípadnými infekčnými ochoreniami či poranením. Rizikové pre zdravie detí sú neudržiavané a nezabezpečené pieskoviská. Deti totiž ešte nemajú dostatočne vyvinutý imunitný systém a hrozí im väčšie riziko infekcie. „Bezpečnosť pieskoviska možno odhadnúť na základe celkového stavu ihriska a pieskoviska ako takého, a to vizuálne na základe oplotenia ihriska, obruby pieskoviska, ako aj na základe prekrytia pieskoviska na noc, jeho prekopávania, prehrabávania, polievania, či na základe prítomnosti voľne žijúcich zvierat,“ radia odborníci z ÚVZ.

Dieťa sa môže na pieskovisku nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami. „Najčastejšie sa vyskytujúcim parazitom je mrľa detská. Pozor si treba dať aj na infekciu pásomnicou detskou, naše ratolesti sú ohrozené aj hlístou detskou, škrkavkou detskou, psou i mačacou. Rizikom je i parazit Toxoplazma gondii, ktorý vyvoláva toxoplazmózu, teda infekciu, ktorá môže u dievčaťa v útlom veku prebehnúť bez príznakov, no počas tehotenstva môže spôsobiť ťažké poškodenie plodu,“ približujú hygienici z ÚVZ možné zdravotné riziká spojené s nezabezpečenými pieskoviskami. Pritom podľa nich je výskyt salmonely v pieskoviskách menej častý ako prítomnosť parazitov.

Hoci pieskovisko predstavuje pre deti určité zdravotné riziko, nie je vhodné im jeho návštevu zakazovať. V každom prípade treba dbať na základné hygienické návyky, ako je nevkladanie si rúk do úst pri hre, umývanie rúk pred jedlom a po hrách. Neodporúča sa, aby rodič dával dieťaťu počas hry v piesku jedlo. Na deti treba stále dozerať a rovnako zabrániť vstupu zvierat do pieskoviska.

Ak sa dieťa v pieskovisku zraní, ranu treba vyčistiť a vydezinfikovať a pri vážnom poranení je dôležité navštíviť pediatra. Ak sa však dieťa pichne injekčnou striekačkou treba ranu ošetriť a vydezinfikovať a následne informovať pediatra, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Ak rodičia vedia o rizikovom pieskovisku mali by informovať zriaďovateľa ihriska respektíve jeho prevádzkovateľa. Ak je pieskovisko súčasťou vonkajšieho areálu zariadenia pre deti a mládež, podnet možno poslať miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskovísk určuje vyhláška ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Podľa nej prevádzkovateľ pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny, teda od 1. marca do 30. novembra. O starostlivosti o pieskovisko musí viesť záznamy. Zákon a ani vyhláška nehovoria priamo o povinnosti meniť piesok. Ak prevádzkovateľ pieskovisko nečistí a neudržiava, hrozí mu pokuta od príslušného orgánu verejného zdravotníctva od 150 eur do 20-tisíc eur. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.

O tom, že nie všetky pieskoviská sú ideálne svedčia aj nedostatky, ktoré zistili hygienici počas vlaňajších kontrol. Prítomnosť Salmonelly a geohelmintov (vajíčka, larvy) zistili odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva minulý rok v jednom prípade v Trenčíne, v 11 prípadoch v Trnave ,v siedmich prípadoch v Košiciach a v dvoch prípadoch v Bratislave. Tieto pieskoviská sa nesmeli používať až do ich vyčistenia. Podľa hygienikov sa však hygienický štandard areálov detských ihrísk v posledných rokoch zlepšuje.

Prečítajte si tiež:

Záhadná infekcia z pláže: Dievčatko tamer prišlo o prst

Toto urobte s pieskoviskom čo najskôr


Foto: thinkstock.com
Zdroj: az

Ďalšie články

Diskusia