Programovanie môže byť hra aj zábava, dôkazom je Hodina kódu

Programovanie môže byť hra04.12.2017 |

Celosvetová iniciatíva Hodina kódu je opäť aj na Slovensku! Od dnešného dňa do 13. decembra sme sa stali súčasťou podujatia, počas ktorého si každý môže vyskúšať základy programovania.

Stačí len chuť tvoriť a odhodlanie spoznávať nové technológie. Microsoft vydáva aj tento rok nový tutoriál, vďaka ktorému si aj začiatočník môže počas hodiny vytvoriť svoju vlastnú hru v prostredí obľúbenej hry Minecraft.

Hodina kódu je iniciatíva, ktorej cieľom je zoznámiť deti so základmi programovania hravou formou počas jednej hodiny. Každý rok sa do Hodiny kódu zapájajú desiatky miliónov žiakov a študentov po celom svete. „Digitálne zručnosti budú zohrávať v budúcnosti čoraz väčšiu úlohu. Pokiaľ chcú dnešní študenti uspieť na budúcom trhu práce, mali by si osvojiť nielen užívateľské schopnosti, ale i základy programovania. Pokročilú znalosť technológií bude totiž vyžadovať 9 z 10 profesií. Hodina kódu je ideálnym odrazovým mostíkom pre všetkých, ktorí chcú začať s programovaním. Deti si hravou formou precvičia logické myslenie a naučia sa základné princípy programovania. Hodina kódu skrátka ukazuje, že programovanie nie je nuda," hovorí Marcela Havrilová, riaditeľka pre  oblasť školstva, Microsoft Slovensko.

Tento rok bude mať na Slovensku Hodina kódu aj charakter inklúzie, keďže technológie sú tu pre všetkých a v mnohých prípadoch môžu ľuďom s hendikepom pomáhať pri začleňovaní sa do spoločnosti. Hodinu kódu si tak s pomocou asistentov vyskúšajú napríklad žiaci so sluchovým postihnutím. Minulý rok sa do nej u nás zapojilo takmer 4 000 študentov z viac ako 50 základných a stredných škôl. Každý, kto sa zúčastnil, získal navyše medzinárodný certifikát. ,,Záujem o podujatie nás utvrdil v tom, že Hodina kódu je atraktívna pre deti aj dospelých.  Verím, že Hodina kódu inšpiruje tento rok ďalších učiteľov, aby zaradili do učebného plánu aj programovanie, a študentov, aby sa vo svojich novozískaných zručnostiach ďalej zdokonaľovali,“ dodáva Havrilová.

Všetky informácie o tom, ako zorganizovať podujatie, sú na stránke hourofcode.com. Na tejto stránke sa dá podujatie aj zaregistrovať a tým sa zapísať do mapy udalostí Hodiny kódu po celom svete. Pre školy, ktoré sa chcú so svojimi žiakmi a študentmi  do Hodiny kódu aktívne zapojiť,  je pripravená virtuálna Hodina kódu cez Skype, ktorá bude v pondelok 11. decembra 2017 od 9.00 do 11.00. Celosvetovú iniciatívu Hodina kódu prináša na Slovensko nezisková organizácia Code.org s podporou spoločnosti Microsoft.

 

 

Fotogaléria


Foto: tlačová správa
Zdroj: az

Ďalšie články

Diskusia