Toto urobte s pieskoviskom čo najskôr

Toto urobte s pieskoviskom17.05.2017 |

Deti milujú pieskoviská, preto niet divu, že len čo zišiel sneh a oteplilo sa, už vypekajú pieskové koláčiky či stavajú hrady. Dôležité však je pred sezónou pieskoviská skontrolovať.

Pobyt na čerstvom vzduchu spolu s kamarátmi je pre dieťa skvelý, nemali by sme však zabúdať na bezpečnosť. Vždy by ste mali skontrolovať, čo všetko v pieskovisku je. Vďaka tomu môžete dieťa ochrániť tak pred ochoreniami, ako aj pred poranením. „ Pri návšteve otvoreného pieskoviska zriadeného v rámci občianskej vybavenosti si všímajte jeho celkovú úroveň, či nie je poškodená obruba, ale aj hrubé znečistenie,  vrátane biologických exkrementov. Zdravotné riziká pre dieťa môžu byť mikrobiálne a mechanické. V rámci mikrobiálneho rizika sa pri nedostatočnej hygiene môže na  pieskoviskách nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami  ako toxokaróza, toxoplazmóza, giardióza, salmonelóza, helmintózy. Pokiaľ ide o mechanické poškodenia, rizikové bývajú najmä poranenia injekčnými ihlami alebo rozbitým sklom, voľne pohodenými v pieskovisku,“ zdôrazňuje vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR Jana Hamade.

Najdôležitejšia je prevencia

„Pieskoviská sa musia pravidelne kontrolovať, odstraňovať z nich ihly, sklo i ďalšie odpadky a tiež zabrániť vstupu zvierat na ne. Rodičia by mali dbať na to, aby deti  dodržiavali základné hygienické návyky a rešpektovať pokyny pediatra, pokiaľ ide o očkovania. Nezabúdajte ani na pravidelné odčervovanie a povinné očkovania zvierat,“ pripomína odborníčka.

Ak sa dieťa na pieskovisku poraní znečistenou injekčnou striekačkou, je nevyhnutné ranu ošetriť, dezinfikovať a ihneď informovať pediatra, ktorý rozhodne o ďalšom postupe,  prípadnom očkovaní proti hepatitíde typu A a B, pravidelných sérologických vyšetreniach, resp. o sledovaní zdravotného stavu dieťaťa počas šiestich mesiacov.  

Pri hrách na pieskovisku určite nezabudnite na dozor dospelej osoby, aby zabránila deťom konzumovať znečistený piesok, z ktorého hrozí ktorákoľvek z uvedených infekcií.

Viete, že?

Povinnosťou prevádzkovateľa pieskoviska je viesť záznamy o pravidelnom čistení, prekopávaní, prehrabávaní a polievaní pieskoviska pitnou vodou. Ak dávajú rodičia podnet na verejné pieskovisko, je potrebné adresovať ho zriaďovateľovi ihriska s pieskoviskom. Vo väčšine prípadov je to samospráva, resp. obec. V prípade pieskoviska, ktoré je súčasťou vonkajšieho areálu zariadenia pre deti a mládež, adresujte podnet príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý v danom zariadení vykonáva štátny zdravotný dozor. Zákonom stanovená lehota na vybavenie podnetu je 30 dní.  

Poškodené nátery a obklady

K najčastejším nedostatkom otvorených pieskovísk vlaňajších kontrol odborníkov z Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR patrili poškodené ochranné nátery hračiek a drevených obkladov,  ktoré v niektorých prípadoch chýbali na betónových obrubách pieskovísk.

Kde šarapatili nákazy

Každý regionálny úrad verejného zdravotníctva SR má vypracovaný plán kontrol, do ktorého spadá aj kontrola pieskovísk. Kontroly sa robia priebežne podľa plánu, ďalej podľa podnetov od občanov a raz za dva roky sa robia tzv. cielené kontroly podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR.

Prítomnosť Salmonelly sp. a geohelmintov (vajíčka, larvy) vlani zistili v piatich prípadoch v Bratislave, jeden prípad v Košiciach,  dvadsaťpäť v Trenčíne,  osemnásť v Banskej Bystrici a  štyri v Trnave. Všade bol vydaný zákaz používania pieskoviska až do času odstránenia nedostatkov.

V Prešovskom kraji nebola z celkového počtu vyšetrených vzoriek zistená prítomnosť termotolerantných koliformných baktérií, ani fekálne streptokoky a ani prítomnosť geohelmintov.

V Košickom kraji sa vlani v rámci štátneho zdravotného dozoru a mimoriadnej cielenej kontroly kontroly pieskovísk v zariadeniach pre deti a mládež a pieskovísk v rámci občianskej vybavenosti  hygienici zamerali na zabezpečovanie pravidelného čistenia a udržiavania pieskovísk tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia a dodržiavanie najvyššieho prípustného množstva mikrobiálneho a iného znečistenia pôdy.

V Nitrianskom kraji v súvislosti s výskytom nevyhovujúcich vzoriek piesku hygienici prevádzkovateľov upozornili na povinnosť vykonávať opatrenia smerujúce k údržbe pieskovísk - zabezpečovať pravidelné čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie piesku v pieskoviskách pitnou vodou  alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny. V rámci štátneho zdravotného dozoru vykonali následne odbery vzoriek piesku z pieskovísk, ktoré nevyhovovali ustanoveniam platnej legislatívy. Kontrolné vzorky piesku boli vyhovujúce.

V ostatných zariadeniach počas sezóny pieskoviská čistili, prekopávali v intervale raz za dva týždne a pravidelne polievali pitnou vodou. O čistení a udržiavaní pieskovísk sa vedú požadované záznamy. 

Prečítajte si tiež:

Toto urobí s vašim bábätkom polhodina vonku

Deti za nneumyté ruky netrestajte, za umté pochváľte

Fotogaléria


Foto: thinkstock.com
Zdroj: az, ÚVZ SR

Ďalšie články

Diskusia