Rané detstvo ovplyvňuje celý život človeka

Rané detstvo ovplyvňuje celý26.01.2016 |

Hra je tou najprirodzenejšou cestou rozvoja potenciálu dieťaťa od útleho veku. Na tejto filozofii je založený program Play Wisely®, čiže Múdreho hrania. Verí mu aj vojvodkyňa Kate.

Play Wisely® je podnetná zážitková hra, ktorá podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh vo veku od 4 mesiacov do 4 rokov a pomáha tak zvýšiť efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania.

Špeciálny program vychádza z výskumov a vedeckých poznatkov NASA a z Montessori pedagogiky, ktorej základom je detská nezávislosť, zodpovednosť, dôvera vo vlastné schopnosti, sociálny rozvoj a vlastné tempo. „Počas Play Wisely® lekcií sledujeme senzitívne fázy dieťatka, využívame úžasný potenciál absorbujúcej mysle a podporujeme tak prirodzený potenciál každého dieťatka,“ približuje lektorka Klára Kulichová. Pre rozvoj jemnej motoriky používajú Montessori pomôcky a kladú veľký dôraz na rozvoj vnútornej motivácie pre radosť z učenia a poznávania.

Tento štýl rozvoja detí je veľmi blízky urodzenej rodine princa Williama a vojvodkyne Kate, ktorých dvaapolročný synček, rozkošný princ George, od začiatku januára navštevuje práve Montessori škôlku. Kráča tak vo Williamových v šľapajach, ktorý podobne ako jeho brat Harry boli na popud ich tragicky zosnulej mamy lady Diany tiež vzdelávaní cestou Montessori. Diana sama bola asistentkou v materskej škôlke uplatňujúcej tieto princípy.

(George počas prvej cesty do škôlky)

Na to, v čom je metóda Play Wisely® iná ako ďalšie programy pre deti a čo od nej môžeme očakávať, sme sa lektorky Kláry Kulichovej popýtali.

Je to hneď niekoľko vecí. Metóda Play Wisely® rozvíja dieťatko v oblasti kongnitívnej, čiže rozumovej a súčasne v oblasti pohybovej (jemná a hrubá motorika). Všetky tieto oblasti spolu v ranom detstve úzko súvisia a Play Wisely® predstavuje prvý ucelený výučbový program pre uvedenú vekovú kategóriu, ktorý rozvíja súčasne zmyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický aj sociálny potenciál dieťaťa.

Program Play Wisely® je pripravený na základe najnovších vedeckých výskumov z psychofyziky a neurológie a unikátneho výskumu NASA, na základe ktorého bola vypracovaná Metóda orientácia v smeroch (The Directionality Method ™). Táto metóda, čakajúca v súčasnej dobe na udelenie patentu, podporuje prirodzené schopnosti učenia a pohybu a je založená na zásadnom vplyve, ktorý má gravitácia na spôsob fungovania ľudskej výkonnosti.

Play Wisely® sa líši od iných programov pre deti v tomto veku najmä pevnou štruktúrou, prácou v skupine maximálne troch detí a intenzívnym nasadením skúseného lektora, ktorý dokáže s dieťatkom prejsť veľké množstvo aktivít v krátkom čase. Iba vďaka tomuto nastaveniu je možné, aby deti iba za 30 minút raz týždenne robili také úžasné pokroky, akých sme svedkami my aj rodičia.

 

Môžete jednoducho vysvetliť mamám, čo deti v rámci výučby robia a ako často sa na lekciách zúčastňujú?

Každá lekcia trvá 30 minút a je rozdelená do troch častí. Začíname prácou s výukovými kartami, ktoré sú kombináciou obrázkov, zvukov, slov, čísel, farieb, veľkostí a tvarov. Potom sa venujeme fyzickým aktivitám a tréningu jemnej a hrubej motoriky. V závere lekcie sa znovu vraciame k práci s kartami. Rozdelenie lekcie je vždy rovnaké, ale každý týždeň sa zameriavame na iný typ pohybových aktivít. Náročnosť a typ aktivít prispôsobujeme veku a schopnostiam detí, a tiež ich aktuálnemu rozpoloženiu.

Lekcie sú v anglickom alebo slovenskom jazyku individuálne, vo dvojici alebo maximálne v trojici a odporúča sa dochádzať 1 až 2-krát týždenne. Na všetkých lekciách Play Wisely® je prítomná mamička, otecko alebo ktokoľvek iný, kto dieťaťu vytvorí pocit bezpečia a príjemné zázemie.

 

Od akého veku možno s metódou začať?

Začíname pracovať s detičkami od 4 mesiacov. Práca s takýmito maličkými deťmi sa zameriava na kontrolu a podporu správneho psychomotorického vývinu. Zároveň začíname s cvičením jemnej motoriky a pomocou kartičiek stimulujeme ranú kognitívnu funkciu mozgu. Je úžasné vidieť, čo všetko zvládnu detičky okolo prvého roka, ak s nami začali ako 4 mesačné bábätká.

 

Aký je záujem rodičov na Slovensku o túto metódu?

Záujem o program je stále väčší vďaka kombinácii skvelého produktu, spokojných klientov, ktorí sú často programom úplne nadšení a marketingu. Od roku 2013 prešlo programom zhruba 600 detí len v Bratislave. Od roku 2013, keď fungoval program iba v Bratislave a Banskej Bystrici, sa rozšíril a v súčasnosti je dostupný aj v Martine, Žiline, Nitre, Trenčíne a Poprade.

Vedeli by ste na základe skúseností s rodičmi povedať, či sa o novšie trendy v rozvíjaní detí  (ako je napr. Play Wisely®) zaujímajú skôr tí, ktorí sú sociálne lepšie zabezpečení alebo aj „bežní“ rodičia?

Podľa môjho názoru nie je sociálne zabezpečenie tým najdôležitejším faktorom, ale skôr nastavenie a informovanosť rodičov o tom, ako veľmi dôležité je rané detstvo v živote každého z nás.

 

Je absolvovanie výučby metódou Play Wisely® finančne náročné?

Play Wisely® patrí vďaka svojmu individuálnemu nastaveniu a náročnosti na skúsenosti i nasadenie lektora medzi prémiovejší programy. V Bratislave je cena lekcie vo skupine 3 detí pri kúpe zvýhodneného balíčka lekcií 8,30 eura.

Všetkým rodičom ponúkame možnosť prísť na ukážkovú hodinu zadarmo a program vyskúšať - www.mudrehranie.sk.

 

Môžu si rodičia kúpiť potrebné pomôcky a dokážu dieťa metódou Play Wisely® rozvíjať aj v domácom prostredí alebo je to možné len pod vedením odborníkov?

Lekcie Play Wisely® sú obrovskou inšpiráciou pre rodičov a prevažná väčšina aktivít sa dá realizovať aj doma. Pre jemnú a hrubú motoriku nie je často ani nutné kupovať nové hračky, stačí len trocha kreativity a zručnosti. Ako alternatíva práce s kognitívnymi kartami môžu slúžiť aplikácie a DVD Sparkabilities.

 

Aký je rozdiel medzi deťmi, ktoré pred nástupom do jaslí alebo škôlky absolvujú výukový systém Play Wisely® a ostatnými?

Už aj z vlastnej skúsenosti vidíme, že deti z programu Play Wisely®, ktoré sa u nás zapojili do adaptačného kurzu Montessori škôlky, sú schopné dlhšej a hlbšej koncentrácie, majú presnejší odhad vlastných síl a schopností a všeobecne lepšie zvládajú každodenné povinnosti.

 

Je metóda vhodná pre všetky deti?

Áno! Play Wisely® totiž vychádza z prirodzenej postupnosti vývoja mozgu v oblasti učenia a pohybu, takže si môžete zvoliť takú úroveň, ktorá bude najlepšie vyhovovať vývinovému veku vášho dieťaťa. Skúsenosti s programom naznačujú, že Play Wisely® predstavuje účinný nástroj ranej intervencie pre predčasne narodené deti, deti so zistenými, alebo nezistenými vývinovými odchýlkami v správaní, v mentálnom a rečovom prejave, v pohybovom aparáte, ale taktiež pri poruchách pozornosti, poruchách učenia či prvkoch autizmu.

 

 

Fotogaléria


Foto: mudrehranie.sk, royal.gov.uk
Zdroj: az

Ďalšie články

Diskusia