Je vaše dieťa hanblivé alebo ide o selektívny mutizmus? Takto to zistíte

Je vaše dieťa hanblivé28.05.2020 |

Existuje veľa diagnóz, o ktorých sa veľa nevie a pritom sú bežné. Medzi ne patrí aj selektívny mutizmus (SM), čiže výberová nevravnosť.

Veľmi zjednodušene to znamená, že dieťa s touto diagnózou hovorí len s určitými ľuďmi a v určitých situáciách. V neznámom prostredí nedokáže povedať ani slovo. To isté platí pre rozprávanie pred ľuďmi, ktorí nie sú členmi onej "privilegovanej" skupiny, ktorá ich počuť smie - a nemusia to byť výhradne cudzí ľudia, bežne sa to stáva aj pred členmi širšej rodiny. 

Seleketívnym mutizmom bývajú postihjnutí aj dospelí ľudia, no najčastejšie sú to deti. Buď je to spôsobené nejakým traumatickým zážitkom v ranom detstve alebo prílišnou hanblivosťou v začiatkoch rozprávania a jej postupným prehlbovaním. Niektoré deti sa odjakživa báli prehovoriť pred ľuďmi a s postupujúcim vekom ich hanblivosť narastala, až sa z nej stal nekontrolovateľný zlozvyk.

Čo spôsobuje selektívny mutizmus

Odborníci považujú selektívny mutizmus za strach (fóbiu) z rozprávania s určitými ľuďmi. Príčina nie je vždy jasná, ale je známe, že je spojená s úzkosťou. Niektoré deti majú problémy so spracovaním senzorických informácií, ako je hluk a dav - stav známy ako dysfunkcia senzorickej integrácie. To ich môže prinútiť „vypnúť sa“ a byť neschopní hovoriť.

Ak sa však mutizmus objaví ako príznak posttraumatického stresu, nasleduje veľmi odlišný vzorec a dieťa náhle prestane hovoriť v prostrediach, v ktorých predtým nemalo žiadne ťažkosti.

Rozptýlenie mýtov

Selektívny mutizmus je pomerne zriedkavý, takže ľudia, dokonca aj detskí lekári alebo iní odborníci, ho nemusia okamžite spoznať alebo si ho môžu pomýliť s autizmom alebo poruchou komunikácie.

V skutočnosti sú deti so SM extrémne nervózne a nemôžu hovoriť, aj keď chcú. Inými slovami, dieťa so SM nie je schopné hovoriť, neodmieta hovoriť a to je rozdiel.

Napokon nie je neobvyklé, keď si príbuzní myslia, že dieťa so selektívnym mutizmom je iba plaché a vyrastie z toho. Tieto deti sú však omnoho viac než plaché - sú zmrazené úzkosťou. Čím dlhšie dieťa v určitých nastaveniach nehovorí, tým ťažšie bude tento problém možné vyriešiť.

Znaky selektívneho mutizmu

Selektívny mutizmus sa zvyčajne začína v ranom detstve, vo veku medzi 2 a 4 rokmi. Najčastejšie sa prvýkrát objavuje, keď sa dieťa začína integrovať s ľuďmi mimo svojej rodiny, napríklad keď začína navštevovať materskú škôlku alebo školu.

Hlavným varovným signálom však je výrazný kontrast v schopnosti dieťaťa komunikovať s rôznymi ľuďmi, ktorý sa vyznačuje náhlym tichom a zamrznutým výrazom tváre, keď sa očakáva, že bude hovoriť s niekým, kto je mimo jeho „zónu pohodlia“. Sebavedomejšie deti so selektívnym mutizmom môžu komunikovať pomocou gest - napríklad môžu prikývnuť pre „áno“ alebo potriasť hlavou pre „nie“. Ťažšie postihnuté deti sa však často vyhýbajú akejkoľvek forme komunikácie - hovorenej, písanej alebo gestickej. Niektoré deti dokážu reagovať niekoľkými slovami, alebo môžu hovoriť zmeneným hlasom, napríklad šepotom.

V mnohých prípadoch nemusí byť selektívny mutizmus vôbec diagnostikovaný. Aj keď deti doma hovoria bez problémov, v škôlke sa takzvane hanbia a prvý a možno aj druhý rok nepovedia vôbec nič. Pokiaľ nie sú korene tejto "choroby" nijako zvlášť hlboké, problémy po nejakej dobe odznejú samy, deti si na prostredie i ľudí v škôlke zvyknú a samé si uvedomia, že sa nemusia rozprávania báť.

Problém sa odhalí v poradni

To, že vaše dieťa nie je len hanblivé, ale trpí selektívnym mutizmom, zistíte návštevou pedagogicko-psychologickej poradne, kam by ste so svojím podozrením mali zájsť.

V oboch prípadoch je samozrejme kontraproduktívne dieťa nútiť, aby hovorilo proti svojej vôli, avšak v prípade diagnózy selektívny mutizmus treba obrniť sa ešte väčšou trpezlivosťou a počítať s tým, že na vyliečenie budete potrebovať veľa času.

Liečba

Dobrou správou je, že selektívny mutizmus je veľmi dobre liečiteľný so správnou starostlivosťou. Deti s SM reagujú najlepšie na behaviorálnu terapiu, ktorá je zameraná na to, aby im pomohla naučiť sa hovoriť v novom prostredí, počas nových aktivít a s novými ľuďmi.

Fotogaléria


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/kch
Zdroj: childmind.org

Ďalšie články

Diskusia